by

Jak mogli byśmy zdawać pity roczne? Czy dokonamy tego za pomocą internetu?
Każdy kto otrzymuje jakiekolwiek dochody w obowiązku będzie do przesyłania do urzędu odpowiednich dokumentów. Powinno się zaznaczyć, co to będą za rozliczenia i w jaki sposób możemy je błyskawicznie dowieźć do określonej instytucji.
Czy składaliśmy już pity roczne?
Powinniśmy sobie wydawać sprawę z tego, że każdy zarabiający, który otrzymuje jakieś przychody, jest zobligowany do tego, by w wyznaczonym urzędzie skarbowym składać pity roczne.