Ocena pracowników i ocena 360 stopni

W danym momencie każdy zatrudniony poddawany jest ogólnemu ocenianiu szefostwa. W określonych, uzgodnionych wcześniej terminach badane są wyniki pracy każdego, patrząc na różnego rodzaju kryteria. Wówczas niezwykle znaczącą rolę spełnia ocena pracownicza. To właśnie dzięki niej możliwy jest awans wszystkich członków zespołu i ma ogromne znaczenie dla wszystkich z kierownictwa. Do głosu w ankiecie dopuszczani są również klienci oraz partnerzy – zależnie od charakteru firmy.