Ocena pracowników i ocena 360 stopni

W danym momencie każdy zatrudniony poddawany jest generalnemu ocenianiu kierownictwa. W określonych, uzgodnionych uprzednio terminach badane są wyniki pracy każdego, biorąc pod uwagę rozmaite kryteria. Wówczas niezwykle istotną rolę pełni ocena pracownicza. To właśnie dzięki niej możliwy jest awans wszystkich członków zespołu i ma spore znaczenie dla całego kierownictwa. Do głosu w ankiecie dopuszczani są również klienci oraz współpracownicy – w zależności od charakteru przedsiębiorstwa.