Jakim sposobem chronić własność intelektualną

Wszystko co w dowolnym czasie wymyślił człowiek może być przedmiotem własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej obejmuje dwie kategorie: ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. Pierwsza z nich to prawa autorskie i prawa pokrewne. Prawa autorskie dotyczą autora, czyli utworów literackich i artystycznych zapisanych, wykonanych oraz nagranych. Prawa pokrewne dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w rozpowszechnianie, wykonanie i rozreklamowanie utworów: artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów, nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz pierwszych wydań. Natomiast własność przemysłowa to wszelkie: wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Prawa własności przemysłowej są przyznawane przez właściwy do tego urząd. W Polsce odpowiedzialny jest za to Urząd Patentowy. Prawa autorskie nie wymagają złożenia wniosków do urzędu. Żeby utwór był chroniony prawami autorskimi powinien spełniać dwa kryteria: musi być wynikiem indywidualnej twórczości i musi być niepowtarzalny. Drugim wymogiem jest zapisanie utworu w jakiejś postaci.

patent

Autor: Janet Lindenmuth
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona własności przemysłowej https://www.jwp.pl/ch_faq/dlaczego-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-dobry-pomysl/eograficzne. W obrębie projektów wynalazczych rozróżnia się wynalazki (pomysł przedstawiony za pomocą nowego innowacyjnego rozwiązania technicznego), wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografię układu scalonego. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego skutkuje jego opatentowaniem, co nadaje uprawnienia do wyłącznego wykorzystywania oraz czerpania korzyści majątkowych. Wzory użytkowe dotyczą również rozwiązania technologicznego z naciskiem na oryginalność i przydatność. O ile w patencie główny nacisk kładziony jest na innowacyjność o tyle wzory użytkowe kładą nacisk na użyteczność. Przykładem wzoru użytkowego jest: zapalniczka, rower i zamek do drzwi.

Wzory przemysłowe skupiają się głównie na ochronie zewnętrznej postaci wyrobu: kształtu, zdobienia, koloru. Przykładem wzorów przemysłowych są: fasony spodni i sukienek, meble, ozdobne czcionki.

Topografia układu scalonego to ochrona nowatorskiego rozmieszczenia elementów. Przykładem topografii układu scalonego może być program komputerowy –

Znaki towarowe to znaki graficzne (wyraz, rysunek, kompozyjwp.pllorystyczna lub forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy. Są one na tyle unikatowe, że jednoznacznie kojarzą się z konkretną marką. Przykładami znaków towarowych mogą być loga firm i hasła reklamowe.

Oznaczenia geograficzne wskazują na nazwę regionu, miejsca lub państwa. Oznaczenie geograficzne używane jest do podkreślenia przynależności terytorialnej towaru. Przykładem mogą być pierniki toruńskie lub koronki z Koniakowa –

W dobie znacznie łatwiejszego rozpowszechniania trhttps://www.jwp.pl/uslugi/patenty/estia ochrony praw autorskich i własności przemysłowej nie może być przez nikogo umniejszana. Ochrona własności intelektualnej nie dotyczy bowiem tylko wynalazców, autorów utworów oraz ich wydawców. Użytkownik kultury nie jest bierny, ale aktywnie uczestniczy w tworzeniu kultury. Prawa autorskie chronią też publikacje na stronach internetowych zwykłych obywateli nie dopuszczając do plagiatów.