Kiedy wymagany jest profesjonalny tłumacz przysięgły

W czasach daleko idącej globalizacji, biegła znajomość chociaż trzech obcych języków wydaje się być podstawą. Niefortunnie niezbyt wielu z nas wystarczająco dobrze wysławia się w przynajmniej jednym języku obcym. Najczęściej używany jest język angielski, lecz na zachodzie, na przykład we Wrocławiu, z uwagi na niedaleką odległość do granicy w przewadze jest niemiecki. Ponadto wielu polskich obywateli wyjechało, lub chce wyemigrować za granicę szukać zatrudnienia nie znając odpowiednio dobrze języka, a to stwarza problemy. Przykładowo, często musimy coś załatwić, napisać oficjalne pismo, napisać CV. W takiej sytuacji niezbędny jest tłumacz.

O tłumaczeniach.

Tłumaczenie wymaga od tłumacza zgłębienia dyscypliny wiedzy, której dotyczy tekst oryginalny. Konsultacja ze znawcami określonej dziedziny jest nierzadko warunkiem, by tłumaczenie spełniało swoją nadrzędną rolę tzn. oddawało treść, formę oraz emocje tekstu źródłowego. W tej kwestii ciągle jeszcze żadne nowoczesne urządzenie czy oprogramowanie nie ma możliwości zastąpić tłumacza, którego praca nie sprowadza się tylko do biegłego używania słownika, ale również odpowiedniej interpretacji oryginału.

Mamy podstawowe rodzaje przekładów:

Tłumaczenia pisemne ogólne- teksty na tematy ogólne, na przykład listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne i inne tego typu rzeczy.Tłumaczenia pisemne specjalistyczne- obejmują teksty zawierające słownictwo fachowe z różnego rodzaju dyscyplin wymagające w czasie tłumaczenia dodatkowej dokumentacji i konsultacji eksperta. Są to na przykład tłumaczenia prawne, medyczne, techniczne oraz branżowe.

flaga_ukrainy

Tłumaczenia pisemne przysięgłe– wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli personę zaufania publicznego specjalizującą się w przekładaniu między innymi dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów tego typu dokumentów. Tłumacz przysięgły może też  poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne persony. Żeby tłumaczenie przysięgłe posiadało ważność urzędową musi posiadać pieczęć tłumacza.Tłumaczenia ustne –jest to bezpośrednie tłumaczenie słów prelegenta do osób/osoby słuchającej. Przydatne na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, wykładach i tym podobnych. Warto wiedzieć, iż wyróżniamy kilka sposobów tłumaczenia ustnego.

Gdzie szukać odpowiedniego tłumacza???

Najlepszym sposobem, by znaleźć właściwego tłumacza, jest Internet. Należy jedynie wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę, przykładowo: tłumaczenie ukraiński lub biuro tłumaczeń rosyjski, by odnaleźć namiary na wiele ofert świadczenia takich usług np. na stronie – . Później starczy się skontaktować z odpowiednim biurem, wycenić usługę oraz przekazać tekst (ciąg dalszy tego materiału: informcc.pl/) oryginalny. Czasem wszystko można zrobić za pośrednictwem Internetu.