Informacje dla samorządów

falgi

Autor: Pawel Kabanski
Źródło: http://www.flickr.com
UE dostała ostatnio pokojową nagrodę Nobla. Były opinie, że cenne wyróżnienie nadano bezpodstawnie. Takie uwagi są niesamowicie nietrafione, bo o zasługach tej unii międzynarodowej zaświadcza fakt, że nasz region właściwie jest wolny od wojen (nie licząc niektórych krajów półwyspu bałkańskiego, jednakże one do wspólnoty nie należą). Oto 3 kraje, które w ciągu 2 ostatnich stuleci rozegrały między sobą wiele katastrofalnych wojen, zaczęły ze sobą intensywnie współdziałać. Stało się tak z kilku pobudek.

Po pierwsze, administracja zniwelowała ideologiczne rządzenie. Teraz w cenie są technokratyczne organy władzy. Secundo, zintegrowanie polityczne zostało wspierane przez zacieśnianie współpracy gospodarczej.

Tertio, biedniejsze państwa członkowskie są wspomagana przez zamożniejszych członków. To kluczowe zjawisko, gdyż gros konfliktów miało fundament w sprawach ekonomicznych właśnie. To znany fakt, że w mniej zamożnym kraju prościej o eksplozję nastrojów szowinistycznych i konfliktowych. A zdewastowana po drugiej Wojnie Światowej Europa była zagrożona eksplozją następnego konfliktu, ponieważ finanse publiczne państw były wyczerpane latami wydatków na broń.

Fundusze Unijne posiadają kluczową rolę w likwidowaniu dysproporcji pomiędzy krajami UE. Składają się z 3 ogromnych jednostek: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Jeżeli opisywana problematyka Cię wciąga, to masz możliwość uzyskać podobne dane na przedstawiane zagadnienie. W tym celu odwiedź serwis www pit 2020 program.

EFS to prawie dziesięć % całości budżetu Unii Europejskiej. Dokłada do mnóstwa projektów, które może wysunąć rząd państwowy, samorząd terytorialny albo inne organy władzy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowuje sporo gałęzi rozwoju. Do zakresu jego działania zalicza się między innymi: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska i kultura.

Fundusz Spójności to projekt, który wspiera kraje, które właśnie przystąpiły do UE, aby poziom ich dobrobytu zrównał się ze średnią generalną. Obrazowo: Polska otrzymała w trakcie 3 lat od momentu przystąpienia ponad 4000 000 000 euro.