Jak określać wydajność pracowników?

w Polsce pojawia się coraz więcej korporacji chcących inwestować w wykwalifikowanego pracownika. Decydują się na wdrążenie do swoich systemów ocen pracowniczych , które są w stanie obliczyć wydajność w pewnym przedziale czasu. Stosuje się je w celu usunięcia najsłabszego ogniwa, lub likwidowania kłopotów organizacji.

Co daje system oceny pracowników?

meble biurowe

Autor: Polmarco
Źródło: www.meble.meblopol.pl

System oceny pracowników gwarantuje nam przestrzenny zarys osoby , która aplikuje na ustalona posadę. Pracodawca jest w stanie uzyskać informacje mające na celu ukazać możliwości zatrudnionych. Taki program (zobacz rozliczenie pit 2019 program) podnosi efektywność wykonywanej pracy oraz zmniejsza ewentualne zwolnienia. Dzięki wdrążeniu takiego sposobu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie wynagrodzenie do zaangażowania oraz rezultatów wykonywanej pracy. System umożliwia optymalne zagospodarowanie zdolności oraz potencjału zatrudnionego. zatrudniony ma możliwość wybrania subiektywnej drogi kariery w stosunku od tego, w czym jest biegły. System oceny pracowników nie jest cenny tylko dla pracodawców, ale zarówno dla ocenianych. Wiedzą jak plasuje się zdolność produkcyjna i nad jakimi aspektami muszą jeszcze popracować. Mając świadomość swoich słabości mogą je niwelować.

Kategorie diagnozy pracowników.

Ocena pracowników może być bezpośrednia lub pośrednia. w wielu przypadkach bywa, że do organizacji zapraszane są jednostki zewnętrzne trudniące się wszechstronną diagnozą zatrudnionych. Mamy możliwość alternatywnego oceniania wydajności pracowników, miesięczną, roczna lub kwartalną w zależności od priorytetów zarządu. Najważniejsze aspekty oceny pracowniczej. Taką kategorię możemy pogrupować na elementy: indywidualne, zachowawcze, efektywnościowe oraz kwalifikacyjne.

Firmy zewnętrzne proponują weryfikację 180°- czyli taką, która w swojej zawartości będzie miała wypowiedzi przełożonego własne spostrzeżenia , lub ocenę, 360° w której zawarte będę nie tylko te elementy, ale dodatkowo oceny kolegów z pracy oraz klientów . Do głównych technik oceniania należą: skale klasyfikacji, protokoły, rankingi albo swobodne opisy. Umiejętna ocena pracowników może przynieść tylko korzyści zarówno dla firmy jak i podwładnych.