Metodyka Prince 2 – dlaczego warto?

Z metodyki Prince 2 korzysta się w podczas realizacji| projektu. Nazwa to skrót od angielskiego nazewnictwa “Prioject In A Controlled Evironment” – czyli: “projekt w kontrolowanym środowisku”. W rozumieniu tego pojęcia projekt powinien być powołany do życia na określony okres, zgodnie z przyjętym planem i założeniami, ma posiadać unikalny charakter, a okres jego realizacji został odgórnie wyznaczony.


egzamin z Prince 2

gdzie i na jakiej podstawie stosuje się Prince 2?
W metodyce Prince 2 (więcej informacji) występuję trzy grupy zasobów są to: materiały, ludzie – czyli wykonawcy a także pieniądze. Pierwotnie metodologia ta była stosowana w projektach informatycznych. Jak się okazało, metodologia owa może być równie efektywna podczas realizacji projektów całkowicie innych specjalności. Można ją dowolnie dostosowywać do zróżnicowanych uwarunkowań projektu. Prince 2 definiuje parę postaci efektywności, którymi trzeba odpowiedzialnie rozporządzać. Są to: Korzyści, Koszty, Ryzyko, Czas i Zakres.

Bezsprzeczną zaletą niniejszej metodologii jest elastyczność. Każdy kto zechce ją zastosować do zarządzania projektami nie są zmuszeni do rezygnacji z niestandardowych zasad. Można je skonsolidować obowiązujące procedury z Prince 2.

Elastyczność i efektywność
Prince 2 to metodyka elastyczna i precyzyjna. Na każdym kroku bowiem nakazuje upewnić się, czy przyjęte rozwiązania i systemy odpowiednio spełniają swoja rolę i czy nie trzeba by ich zmodyfikować lub zamienić. To świadectwo dobrej adaptacyjności metody do zmiennych warunków w okresie realizacji projektu.

Zobacz tu, sprawdź ofertę (https://franklincovey.pl/szkolenia/proaktywny-lider-rezyliencja-w-trakcie-kryzysow/) naszej firmy a na pewno przeczytasz coś ciekawego. Mamy bardzo niskie ceny, więc nie będziesz żałować!

Czynności i środki które należy przedsięwziąć są szczegółowo rozpisane i przypisane do konkretnych osób.

Wielu zarządców dużych firm ceni i ochoczo inwestuje w szkolenie z Prince 2 dla swoich pracowników. To oznacza, że zależy im na właściwym zarządzaniu i kierowaniu projektami oraz sprawnym wdrażaniu i szkoleniu nowych pracowników wprowadzanych w trybiki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szkolenie kończy egzamin z Prince 2.
Trzeba jednak wiedzieć o bardzo istotnej rzeczy – Prince 2 to metodyka zarządzania, a nie wytwarzania. Za sukces projektu odpowiada sponsor.

Jeśli poszukujesz fascynujących informacji na omawiany temat, odwiedź organizacja wideokonferencji nas, a zapewne znajdziesz interesujące fakty.

Z kolei sukces należy w tym wypadku rozumieć jako realizację założeń biznesowych.