Obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, obligacje skarbowe

Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Nasze państwo ze stabilnym wzrostem PKB i spadającym długiem wyróżnia się na tle Europy. Powoduje to, że obligacje skarbowe mogą się pochwalić większym wzięciem i mają zaufaniekupujących, a obligacje korporacyjne dają wysokie zyski. W tym niedługim tekście opiszę trzy rodzaje obligacji, bo nadchodzące lata to najlepsza szansa, by zainwestować i pewnie pomnożyć swoje pieniądze.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które emituje rząd.

Jeżeli wciąż nie możesz odnaleźć nic atrakcyjnego, to sprawdź pod tym linkiem (http://www.kancelaria-polonica.pl/), tu z pewnością odnajdziesz to, co będzie dla Ciebie w tym momencie użyteczne.

Pieniądze zebrane w ten sposób służą do wyrównania deficytu w finansach państwa i spłacania dawnych zobowiązań. Spokojny okres w w naszym kraju oznacza, że inwestycja w nie wydaje się godna zaufania, bo Skarb Państwa z pewnością w przyszłości nie zbankrutuje. Oferowane są dwa odmiany obligacji skarbowych – oszczędnościowe (tylko dla osób fizycznych) i rynkowe, skupywane najczęściej przez podmioty gospodarcze.

Obligacje skarbowe posiadają określone czasy wykupu, od 2 do 10 lat. Oznacza to, że po upływie zapisanego czasu państwo jest zobowiązane do odkupienia od posiadaczy tych papierów wartościowych. Naturalnie w międzyczasie da się swobodnie nimi handlować na rynku giełdowym. Stopa procentowa zysku bywa różna, zależne od długości i od okresu emisji.

Obligacje korporacyjne to też papiery wartościowe, w których emitujący je podmiot (firma prywatna) zobowiązuje się do spłacenia pożyczonej (przez nabycie papierów) sumy i oprócz tego do wypłaty odsetek albo też np. zamiany obligacji na akcje, przyznania przywileju pierwokupu itp. Jest to zależne jedynie od umowy zawartej w czasie zakupu obligacji. Tymi papierami wartościowymi można handlować na giełdzie, dokąd są dopuszczane do obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są sprzedawane ekskluzywnie przez banki hipoteczne. Mają dwa typy: listy hipoteczne i listy publiczne. Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są gwarantowane przez ważne instytucje, takie jak Skarb Państwa czy NBP.

Obligacje skarbowe na stronie