Wrodzone zdolności – jak je rozwijać

Już od najmłodszych lat można zaobserwować pomiędzy maluchami wyraźne indywidualne różnice. Dotyczą one prędkości i poprawności rozumowania, mnogości oraz oryginalności pomysłów, tempa i łatwości przeprowadzania rozmaitych działań.

elektronika

Autor: Kitmondo Marketplace
Źródło: http://www.flickr.com
Różnice definiuje się mianem talentów (w psychologii mówi się o zdolnościach ogólnych – inteligencja, kierunkowych – np. plastyczne oraz twórczym myśleniu – dla przykładu znajdywanie oryginalnych rozwiązań). Często te uzdolnienia zwiemy uzdolnieniem, wybitnym, niezwykłym. W innym kontekście, uzdolnienie to wrodzona zdolność łatwego wchłaniania informacji oraz ich łatwego użycia w praktyce. Częstokroć się mawia „ten, to ma do tego talent”. Znaczy to, że ma on predyspozycje w danym kierunku. Dziecko zdolne w potocznym rozumieniu to ktoś, kto oprócz widocznych zdolności ogólnych odznacza się zarazem wybitnymi predyspozycjami specjalistycznymi: uzdolnieniami. Czasem sądzimy, iż dziecko uzdolnione to osoba o wysokich twórczych umiejętnościach. Uczniami zdolnymi w szkole częstokroć nazywane są dzieci, które mają znaczące dokonania w nauce, zatem dobre oceny. Dla wielu rodziców dziecko zdolne to takie, które ma znaczny iloraz inteligencji. Jeżeli obserwujecie u latorośli takowe zdolności, warto zapisać dziecko do przedszkola, gdzie kładzie się nacisk na daną dziedzinę bądź na dodatkowe zajęcia. Z badań wynika, iż najwcześniej pojawiają się zdolności matematyczne jak też artystyczne, szczególnie muzyczne i plastyczne.

Nie ma jednomyślności co do tego, które formy oraz metody pracy z osobami uzdolnionymi są najodpowiedniejsze. Wiadomo jednakże, iż ogromny wpływ na dziecko ma jego rodzinka. Olbrzymią rolę w rozwoju umiejętności u dziecka odgrywają rodzice. Powinni oni stymulować jego rozwój, pobudzać do obserwowania, zadawania pytań. Ogromne znaczenie ma wspólne spędzanie czasu, spacery a także zabawy, czytanie maluchom. Rodzice powinni także dbać o prawidłowe kontakty z równolatkami. Trzeba pokazać, że grupa może więcej, warto swoje pomysły konsultować oraz konfrontować z innymi, uczyć się kooperacji a także komunikacji. Służą do tegoż zajęcia grupowe, wspólne wyjazdy jak też spotkania z innymi dziećmi. Jeżeli już starsze dziecko przejawia zdolności technologiczne, warto w przeglądarkę wbić zwrot: tranzystory sklep (Części elektroniczne), i razem z potomkiem zająć się konstruowaniem.