Wrodzone zdolności – jak je rozwijać

Już od najmłodszych lat można zaobserwować pomiędzy maluchami wyraźne indywidualne różnice. Dotyczą one prędkości i poprawności rozumowania, mnogości oraz oryginalności pomysłów, tempa i łatwości przeprowadzania rozmaitych działań.

elektronika

Autor: Kitmondo Marketplace
Źródło: http://www.flickr.com
Różnice definiuje się mianem talentów (w psychologii mówi się o zdolnościach ogólnych – inteligencja, kierunkowych – np. plastyczne oraz twórczym myśleniu – dla przykładu znajdywanie oryginalnych rozwiązań). Często te uzdolnienia zwiemy uzdolnieniem, wybitnym, niezwykłym. W innym kontekście, uzdolnienie to wrodzona zdolność łatwego wchłaniania informacji oraz ich łatwego użycia w praktyce. Częstokroć się mawia „ten, to ma do tego talent”. Znaczy to, że ma on predyspozycje w danym kierunku.
Dziecko zdolne w potocznym rozumieniu to ktoś, kto oprócz widocznych zdolności ogólnych odznacza się zarazem wybitnymi predyspozycjami specjalistycznymi: uzdolnieniami. Czasem sądzimy, iż dziecko uzdolnione to osoba o wysokich twórczych umiejętnościach. Uczniami zdolnymi w szkole częstokroć nazywane są dzieci, które mają znaczące dokonania w nauce, zatem dobre oceny. Dla wielu rodziców dziecko zdolne to takie, które ma znaczny iloraz inteligencji. Jeżeli obserwujecie u latorośli takowe zdolności, warto zapisać dziecko do przedszkola, gdzie kładzie się nacisk na daną dziedzinę bądź na dodatkowe zajęcia.

Analogiczny portal przygotował zbliżone artykuły. Jeśli Cię one zainteresowały, to kliknij tutaj i zobacz więcej porad w serwisie publikacji, którą tam odnajdziesz.

Z badań wynika, iż najwcześniej pojawiają się zdolności matematyczne jak też artystyczne, szczególnie muzyczne i plastyczne.

Nie ma jednomyślności co do tego, które formy oraz metody pracy z osobami uzdolnionymi są najodpowiedniejsze. Wiadomo jednakże, iż ogromny wpływ na dziecko ma jego rodzinka. Olbrzymią rolę w rozwoju umiejętności u dziecka odgrywają rodzice. Powinni oni stymulować jego rozwój, pobudzać do obserwowania, zadawania pytań. Ogromne znaczenie ma wspólne spędzanie czasu, spacery a także zabawy, czytanie maluchom. Rodzice powinni także dbać o prawidłowe kontakty z równolatkami. Trzeba pokazać, że grupa może więcej, warto swoje pomysły konsultować oraz konfrontować z innymi, uczyć się kooperacji a także komunikacji. Służą do tegoż zajęcia grupowe, wspólne wyjazdy jak też spotkania z innymi dziećmi. Jeżeli już starsze dziecko przejawia zdolności technologiczne, warto w przeglądarkę wbić zwrot: tranzystory sklep (Części elektroniczne), i razem z potomkiem zająć się konstruowaniem.