Oświetlenie, które minimalizuje koszty

Twoje oświetlenie jest przestarzałe, często ulega awarii i wymaga drogich reperacji, jest energochłonne i nieprzyjazne środowisku? Najwyższy czas zastanowić się nad modernizacją oświetlenia w stronę technologi LED.

lampa

Autor: Multisort.pl
Źródło: Multisort.pl
Zamiana przestarzałej technologii na nowoczesne inteligentne |oświetlenie LED (odsyłamy: pod tym adresem) przyniesie korzyści w postaci polepszenia jakości oświetlenia, a tym samym walorów estetycznych pokoju i wizerunku Państwa firmy. Zmniejszenie konsumpcji energetycznej z kolei pomoże zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery i zwiększyć oszczędności sięgające nawet 40% kosztów energii elektrycznej. Już teraz wiadomo, że jest to opłacalne, jeżeli jednak w dalszym ciągu nie jesteś pewien – skorzystaj z audytu oświetlenia LED (kontynuuj:

korytarz

Autor: BRITOP Lighting
Źródło: BRITOP Lighting

oświetleniowa posiada w swojej ofercie audyt oświetlenia konkretnej sieci oświetleniowej w danym miejscu, w skład którego wchodzą:- sprawdzenie i wyciągniecie wniosków na temat obecnego stanu sieci oświetlenia;- określenie możliwych do realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, z wytypowaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej;- wskazanie optymalnego wariantu wykonawczego oraz zaprojektowanie projektu modernizacji, uwzględniającego obok uwarunkowań technicznych i ekonomicznych również inne Państwa wymagania;- wprowadzenie proponowanych zmian systemu oświetlenia.

Dalej martwią się Państwo, o koszt takiej inwestycji? Niepotrzebnie. Nakłady z nią związane zwracają się już w trakcie pierwszych dwóch lat z oszczędności na kosztach o?galeria (więcej na tej stronie)zyskanych z modernizacji. Modernizacja finansuje się więc sama a diody LED (polecam: dowiesz się więcej) pomagają przy okazji odświeżyć wystrój pomieszczenia czy budynku.

Napisz do nas w celu wstępnej konsultacji dotyczącej audytu oświetlenia. Nasza strona: