Planowanie ciągłości działania

Bardzo duże przedsiębiorstwa, będące np. dostawcami części dla innych firm powinny utrzymać ciągłą produkcję również w sytuacji wystąpienia bardzo ciężkich lub niemożliwych do przewidzenia sytuacji – naturalnych kataklizmów, katastrof, aktów terrorystycznych i pozostałych tego rodzaju elementów. Często takie działania związane są z przeniesieniem siedziby przedsiębiorstwa oraz całych zakładów produkcyjnych wraz z cennym i zaawansowanym sprzętem w całkiem inne miejsce.

baza danych

Autor: labormikro
Źródło: http://www.flickr.com

Niedawna powódź w Japonii, w czasie której zostały zalane zakłady produkujące części komputerowe pokazuje jak ważne dla finansów na całej Ziemi są to czynności. Takie planowanie działań w czasie kryzysu nazywa się planowaniem ciągłości działania.

Planowanie kryzysowe

Ciągłość działania firmy w czasie kryzysu może stanowić o jej późniejszym funkcjonowaniu. Dlatego też duże korporacje cały czas przeprowadzają skrupulatne analizy ryzyka aby określić ryzyko pojawienia się różnych groźnych sytuacji.

backup danych

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com

Innym kluczowym czynnikiem jest stworzenie planu działania dla jak największej liczby losowych zdarzeń. Następnie założenia teoretyczne otrzymane w tym procesie wprowadza się do rzeczywistości, poddając je serii eksperymentów. Kolejnym etapem planowania kryzysowego jest opracowanie wniosków z wykonanych testów, jak również zaplanowanie na podstawie tychże wniosków zmian w planie działania. Jest to proces ciągły i cykliczny, wymagający znacznych nakładów pieniężnych i dokonania szeregu szkoleń wśród pracowników.

inżynier informatyki

Autor: Harry Wood
Źródło: http://www.flickr.com

Bezpieczeństwo informacji w firmie

Konieczność zmiany lokalizacji siedziby przedsiębiorstwa pociąga za sobą sporo zagrożeń dla ważnych treści przechowywanych na firmowych urządzeniach. Business continuity management wielką wagę przywiązuje właśnie do bezpieczeństwa infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Wydostanie się informacji poza przedsiębiorstwo miewa poważne następstwa nie tylko w postaci strat finansowych, ale także może pociągać za sobą następstwa prawne.

Wejdź na ten odnośnik, a przekonasz się, że mieszczące się tam wpisy ze strony (https://toc.org.pl/cel-ii-to-nie-przypadek-eliyahu-m-goldratt/) zaintrygują te osoby, które zafrapowane są podnoszoną tu sprawą.

Z tego powodu bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczanie i szyfrowanie kopii zapasowych informacji znajdujących się w siedzibie, jak i właściwe ich składowanie.

Na tej stronie opublikowano absorbujące zagadnienia, ale przeczytaj też pozostałe tematyczne wątki (https://visaandwork.com/), ponieważ one również zapewne Cię zaciekawią.

Wiąże się to z szeregiem kosztownych szkoleń dla pracowników działu IT, jest to jednak inwestycja z pewnością opłacalna i dająca dobre rezultaty.