Kierunki, które opłaca wybrać na studia

Obecny rynek pracy tak gwałtownie się zmienia, iż te profesje, na które jeszcze kilka lat temu istniał popyt, w dniu dzisiejszym nie cieszą się już tak wielkim powodzeniem. Jedne odchodzą w zapomnienie, inne przeżywają dynamiczny rozwój, pojawiają się nowe. Jakie profesje mają w tej chwili największe zapotrzebowanie? Jaką wybrać szkołę aby być pewnym zdobycia pracy? W jakim kierunku się przekwalifikować?

turystyka

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com

To najczęściej zadawane pytania przez osoby poszukujące pracy, mające zamiar udoskonalić swoje kwalifikacje czy też młodzież zamierzającą zdobywać wiedzę. Przedstawić tu warto dwa kierunki, które rysują przed studentami dobre perspektywy zawodowe: turystyka i rekreacja oraz informatyka studia. W porównaniu innymi kierunkami, w rodzaju prawa czy medycyny, studiowanie na turystyce i rekreacji wydaje się być nietrudne i przyjemne. W dodatku atrakcyjne, bo wiążące się z aktywnym wypoczynkiem. Niewielu kandydatów myśli wówczas wtedy o takich przedmiotach jak anatomia z elementami fizjonomii, prawo tudzież historia architektury i sztuki, które są na liście przedmiotów. Nie wszyscy również mają świadomość, że absolwent tego kierunku posługuje się biegle co najmniej jednym, nie licząc angielskiego, językiem obcym. Absolwent kierunku turystyka i rekreacja (przykładowo: ) jest przygotowany do podjęcia pracy np. w biurach podróży, hotelach, jako opiekunowie wycieczek, rezydenci.

informatyka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Godną zainteresowania dziedziną jest informatyka, która ani na sekundę nie zatrzymuje się w miejscu. Ogólnodostępny obecnie środek masowego przekazu wprowadza innowacyjne rozwiązania z miesiąca na miesiąc, co więcej, z tygodnia na tydzień. Zawody związane z internetem i technologiami informatycznymi są to najszybciej rozwijające się dziedziny, bez których z trudem zobrazować sobie pracę większości firm. W obszarze tym kształtują się nowe zawody oraz specjalności. Zwróćmy uwagę, iż wynagrodzenia pracowników IT są nieustannie jednymi z najwyższych wśród wszystkich grup zawodowych.