kiedy konieczna jest wycena nieruchomości

Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych formułuje się na bazie średnich wartości użytkowanych w danej miejscowości w obrocie obiektami tego samego typu i gatunku uwzględniając ich położenia i pułapu zużycia, także w obrocie regulacjami majątkowymi tego samego typu z dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jest parę przyczyn dla których powinna być sporządzona wycena nieruchomości. Jednym z nich są cele podatkowe. Ustalenie wielkości podatku od darowizny w formie nieruchomości, bądź podatku od nieruchomości opiera się o operaty przybliżone.

Jeżeli obiekcje wywołuje również opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości, to także należy zwrócić się do opiniodawcy. Wycena nieruchomości nieodzowna jest także w przypadkuubiegania się o kredyt hipoteczny. Placówka bankowa, pożyczając duże kwoty, musi posiadać solidne gwarancje. Taka wycena może być wykonana na dwa sposoby. Wycena zewnętrzna polega na tym, że bank angażuje licencjonowanego profesjonalistę, który szacuje koszt nieruchomości. Natomiast ocena wewnętrzna odbywa się poprzez pracowników banku.
budynki

Autor: Sky carp
Źródło: http://www.flickr.com
Może ona być poczyniona po wizji lokalnej, na jakiej pracownik wykonuje fotografie, a w następnej kolejności analityk wyznacza wartość, lecz może być utworzona także bez oglądania budynku. W przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego banki nierzadko przyjmują cenę przedstawianą przez dewelopera. Ocena ceny nieruchomości (czy nieruchomości tanieją) może jednak odbywać się również poprzez analizę wewnętrznej bazy danych banku, gdzie znajdują się ceny transakcyjne w poszczególnych rejonach miasta.

nieruchomości

Autor: Guilhem Vellut
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena nieruchomości jest potrzebna wtedy, gdy sprzedajemy mieszkanie, czy też dom, potrzebujemy zaciągnąć zadłużenie, ubezpieczyć posiadłość, dostać odszkodowanie, czy też podzielić majątek. Wycenę nieruchomości przeprowadzają także co jakiś czas władze miasta i gminy, aby wyznaczyć podatki, bądź opłaty za wypożyczenie lokalu (dowiedz się więcej sprawdź tutaj)
Wartość rynkową nieruchomości stanowi w najwyższym stopniu możliwa jej cena, realna do zdobycia na rynku. Na ogół do ustalania cen posiadłości opiniodawca majątkowy posługuje się metodą porównawczą.