W drodze ku doskonałości załóg finansowych

Sytuacja w sektorze bankowym modyfikuje się dosłownie z dnia na dzień. Imponujący rozkwit nowych technik informatycznych, potop podejść o zakresie regulacyjnym lub też wyzwania o zakresie makroekonomicznym – wszelakie owe zjawiska w dosadny sposób potwierdzają jedną prawdę: żeby nadążyć za rzeczywistością, bankowiec powinien się kształcić ustawicznie.W jakim stopniu owe wymogi oświatowe pracobiorców zaspokajają same banki? Wskazówką w tymże obszarze może być choćby benchmark budżetów szkoleniowych w krajowym sektorze bankowym, jaki już od 10 lat prowadzi Związek Banków Polskich Wrocław. Sprawdź warsztaty we Wrocławiu.

Wykształcenie bankowców to nie wyłącznie samo nauczanie, lecz też wymiana praktyk.

nauka - fotka

Autor: Marcin Polak
Źródło: http://www.flickr.com

Ta odmiana edukowania tyczy się wyższej jak też średniej kadry bankowej – i posiada charakter w znacznej części odformalizowany. Przy Związku Banków Polskich pracuje paręnaście przeróżnych komisji, rad, grup roboczych. Owe działania mają bezprecedensowy atut edukacyjny. Tam spotykają się przedstawiciele średniej kadry kierowniczej – a zatem jednostki zaciekawione daną dyscypliną, tam się konsultuje najświeższe przepisy, wypracowuje się wspólne komentarze, bankowcy wymieniają się sądami – do czego doszli, jakie posiadają wspólne zapatrywania, jakie wyrobili rekomendacje. Wszyscy uczą się te problemy rozumieć, wypracować sobie spojrzenie na rozliczne aspekty omawianych spraw. Ponad 1500 bankowców z rozmaitych banków uczestniczy w tych wszelkich naradach.

Ideą o zbliżonym zakresie jest Forum Szkoleniowe ZBP. Jest to pewien ze stałych elementów współpracy z bankami, jakie chcą się spotkać raz w roku, ażeby porozmawiać o różnorodnych kłopotach, dotyczących umiejętności zawodowych. W tym roku debatowaliśmy o podnoszeniu kwalifikacji menedżerów – pod tym hasłem rozumiejąc nie jedynie prezesa departamentu, ale też szefa małego składu.

Pojawiło się dużo przeróżnych, interesujących projektów, zaprosiliśmy kilka organizacji, które przedstawiły swoje podejście do sprawy kwalifikacji menedżerów i zademonstrowały swoje warsztaty.

Jeżeli chodzi o średnią kadrę bankową, popularny okazał się tzw. kurs kasjera walutowo złotowego. Banki bardzo często wysyłają swoich pracowników na tego typu kursy.