Co to jest oświetlenie awaryjne, jakie ma zadania i w jaki sposób się je wykonuje.

W różnego rodzaju budynkach i obiektach niezwykle ważną sprawą jest odpowiednie bezpieczeństwo. Na przykład duży nacisk kładzie się na ochronę przeciwpożarową, a także dobre oznakowanie dróg ucieczki.

Jednym z ważniejszych systemów przy takiej ochronie jest oświetlenie awaryjne, po niemiecku nazywane sicherheitsbeleuchtung. Mimo że na co dzień nie zwraca się na nie uwagi, to pełni bardzo istotną rolę, jeżeli coś zaczyna się dziać. Jego głównym zadaniem będzie zapewnienie odpowiedniej widoczności w środku w sytuacji, jak coś będzie się działo z podstawowym zasilaniem. A sytuacja tego typu może mieć miejsce przykładowo podczas pożaru, kiedy przeważnie odcięcie prądu to jedna z pierwszych rzeczy jaką się wykonuje. Lecz takie awaryjne oświetlenie przydaje się również w sytuacjach, gdy z jakiegoś innego powodu główne zasilanie zostaje odcięte.
oferta

Autor: Liebherr
Źródło: Liebherr
Przepisy szczegółowo określają, jakie parametry powinno posiadać tego typu zasilanie, i każdy notbeleuchtung hersteller, to znaczy jego producent powinien się ich trzymać. Zasilanie awaryjne w oparciu o te przepisy podzielić można na trzy główne rodzaje, to znaczy oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, strefy otwartej i strefy podwyższonego ryzyka. Instalacja tego typu zostać musi zrealizowanaprzez osoby mające odpowiednie uprawnienia, a jej dopuszczenie do użytku uwarunkowane jest przeprowadzeniem odpowiednich testów.

Poza tym co pewien okres czasu musi ona przejść badania kontrolne, podczas których jest kompleksowo sprawdzana. Przy jej projekcie warto współpracować z osobą zajmującą się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, przez co wszystko stanowić będzie jedną spójną całość.