Wybór nowych pracowników to mozolny proces. W jaki sposób korzystać z usług agencji pracy?

Rekrutacja pracowników bywa procesem bardzo złożonym, często więc firmy posiłkują się w nim specjalizującymi się w danej dziedzinie agencjami. Jest to już praktyka bardzo popularna, że działy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie wspomaga agencja doradztwa personalnego. Agencje takie często specjalizują się w rekrutacji określonego rodzaju pracowników, więc są wybierane ze względu na to, czy na przykład jest to praca sezonowa, praca dla studentów czy też poszukiwany jest specjalista w określonej dziedzinie.

agencja pracy

Źródło: http://www.randstad.pl/

W naszym kraju działają różnego typu agencje pracy, stolica natomiast jest miejscem, gdzie jest ich najwięcej. Nie tylko dlatego, że jest największym w kraju rynkiem pracy, ale też z tego względu, że działające w Warszawie agencje zdobywają pracowników dla firm w całej Polsce. Więcej:

Jednak agencje pracy oferują nie tylko takie usługi, jak doradztwo personalne i rekrutacja pracowników, w zakres ich działań wchodzą również inne zadania. Jednym z nich są choćby programy outplacementowe, czyli programy związane ze zwalnianiem pracowników. Są one pomocne pracodawcom zarówno przy zwolnieniach grupowych, jak i indywidualnych. Mają na celu zarówno wspomaganie swoich klientów, którzy z powodów kryzysu zwalniają pracowników, aby procesy te zachodziły w sposób względnie bezkonfliktowy, jak i uruchomienie mechanizmów, by zwalniani pracownicy możliwie szybko znaleźli nowe zatrudnienie.

Netbook SN10E2

Autor: Tabasco PR
Źródło: Tabasco PR

Ponieważ polskie społeczeństwo się starzeje i zmianom ulega jego struktura demograficzna, agencja doradztwa personalnego zajmuje się wsparciem klientów w zarządzaniu wiekiem swoich pracowników w taki sposób, aby zapewnić prace pracownikom w starszym wieku i jednocześnie docierać do młodych. Innym zadaniem agencji doradztwa personalnego jest prowadzenie szkoleń dla swoich klientów. Wiecej w agencji : Randstad. Są to szkolenia o różnej problematyce, która dotyczy zarządzania kapitałem ludzkim. Przykładem mogą być szkolenia dotyczące sposobu oceniania (tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat oceny okresowej : łącze) pracowników, działających systemów motywacyjnych, ale również tego, jak prowadzić negocjacje handlowe, jak zarządzać pracownikami działu handlowego. Oddzielną grupą są szkolenia związane z bezpośrednią obsługą klienta.