Zobacz zawody pewnej przyszłości

Rynek pracy podlega notorycznym przekształceniom wynikającym m.in. ze zmian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z dynamicznego rozkwitu nowych technik jak też umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.

Czynniki te formują zawody przyszłości – profesje, jakich przedstawiciele będą poszukiwani i doceniani na rynku pracy.

Jeżeli masz ochotę przeczytać więcej danych na prezentowany temat – znakomicie się składa, ponieważ jest już pełna informacja (https://www.eccotravel.eu/indie/), którą możesz zobaczyć tu.

Dostosowanie edukacyjnej ścieżki do wymagań rynku daleko zwiększa szanse na odnalezienie przez absolwenta pracy w wyuczonym zawodzie. Chlebodawcy zgłaszają zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Pierwszym krokiem, aby uzyskać taki status jest wybór odpowiedniego kierunku studiów, który pomoże zdobyć fach z przyszłością. Sektory, w których notuje się wysokie zapotrzebowanie na pracowników, to m.in.: sektor informatyczna, zwłaszcza programowanie, sektor finansowy, sektor e-marketingu. W szczególności w specjalności IT mamy do czynienia z tzw. rynkiem kandydata, co oznacza, że popyt na pracobiorców przekracza ich podaż. Pozostałe zawody z tak zwaną przyszłością to między innymi coach a także pedagog ludzi starszych. Poza pracownikami (zobacz jak być lubianym) umysłowymi określonych branż, brak także wykwalifikowanych pracowników fizycznych: hydraulików czy spawaczy. Wedle raportów obrazujących sytuację na polskim rynku pracy, będą oni jednymi z częściej poszukiwanych fachowców.

obowiązki

Autor: Simon_sees
Źródło: http://www.flickr.com
Już teraz pracodawcy sygnalizują zapotrzebowanie na profesjonalistów od spraw ekonomicznych, co wynika między innymi z coraz to bardziej zawężonych specjalizacji w tej branży.

Jak akcentują znawcy rynku, wyszukanie dobrego finansisty jest niełatwym zadaniem. Równocześnie są oni wysoko opłacani, dlatego to także praca z przyszłością.