Jakie wymagania stawiane bywają kandydatom na miejsce specjalisty ds. zakupów?

Na tym etacie chciałaby pracować niejedna gospodyni, ponieważ wielu przedstawicieli płci męskiej sądzi, że dowolna kobieta bardzo lubi robić zakupy. Jednak w zawodzie, o jakim będzie mowa w niniejszym tekście, wcale nie idzie o regularne „wycieczki” do hipermarketu.
Kompetentny specjalista ds.

VAT

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

zakupów bywa zatrudniany w wielkich firmach, w jakich powinien między innymi starać się o nowe propozycje, dokonywać wyboru dystrybutorów, składać zlecenia i monitorować ich bezproblemowej realizacji. Ponadto do jego obowiązków wlicza się budowanie długofalowych relacji z dostawcami, optymalizacja procesu zakupowego czy współpraca z innymi działami spółki, (księgowość czy też kierowanie projektami). Od kandydatów na ww. miejsce wymaga się posiadania ukończonych studiów, bardzo dobrej znajomości j. angielskiego na szczeblu zezwalającym na swobodne komunikowanie się z kontrahentami, umiejętności pracy w dużym zespole i naturalnie znajomości obsługi komputera na poziomie zezwalającym na biegłą obsługę programów biurowych. W ramach swoich obowiązków, taki specjalista powinien tworzyć raporty, które posiadają różne tabele czy wykresy.
Poza tym prawidłowo byłoby, żeby kandydat na opisywane miejsce miał już jakieś doświadczenie na analogicznym stanowisku, miał znajomość tzw. systemu SAP oraz żeby jego wykształcenie było o profilu technicznym lub zdobyte na kierunku związanym z ekonomią.

Osoba zatrudniona jako specjalista ds. zakupów mogłaby w zamian liczyć na dużą pensję, umowę o pracę, abonament medyczny czy grupowe ubezpieczenie na życie i szansę na wykorzystanie swojej wiedzy.