Obowiązek wypisania zaświadczenia na każdą prośbę pracownika

Powinnością Pracodawcy jest wypisanie dokumentu na każdy wniosek pracującego. Nie istnieje ograniczenie ilości zaświadczeń, jakie pracownik jest w stanie otrzymać w czasie roku, w związku z czym może o nie wnioskować kiedykolwiek, kiedy tego potrzebuje.

banknoty i monety w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest konieczne do starania się o pożyczkę, miejsce w przedszkolu dla malucha, lub alimenty.

Absorbujący artykuł? Jeżeli tak myślisz, to kliknij ten link, w serwisie dotacje na założenie firmy, który w tamtym miejscu się znajduje, również jest coś ciekawego.

W poświadczeniu o zatrudnieniu i płacach, tak jak w każdym innym, nie może zabraknąć danych pracującego. Nieodzowne jest imię i nazwisko, numer PESEL, bądź numer i seria dowodu tożsamości. Wpisuje się także stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i okres obowiązywania umowy. Tak samo obowiązująca jest w tym miejscu kwota uposażenia wypłacanego za pełnioną pracę. Do jej wykazania wystarczy najczęściej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyznaczone na bazie kilku miesięcy poprzedzających wydanie dokumentu. Jeśli na pracowniku spoczywa zadłużenie komornicze, powinno to być uwidocznione w zaświadczeniu. To samo tyczy się sytuacji, kiedy zakład pracy postawiony jest w stan upadłości, bądź likwidacji. Jest to niezwykle znaczące dla pożyczkodawcy i może w znacznym stopniu zminimalizować płynność płatniczą osoby dla której poświadczenie jest wystawiane.

wizerunek - firma

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Przedstawiając takie poświadczenie udowadniamy, że będziemy mieli sposobność metodycznego dokonywania należności. Podobnie jest w wypadku zadłużeń, jednakże tu dodatkowo zaświadczenie o płacach ma możliwość zwiększyć zdolność kredytową.

Wystawca poświadczenia ponosi odpowiedzialność ustawową w przypadku podania danych niewłaściwych z prawdą. Pismo ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.