Jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy jest to miano a także logotyp produktu. Jego rejestracja ochrania biznes przed nieuczciwymi konkurentami.
Jeśli przedsiębiorstwo oszacuje, że wystarczy jej ochrona znaku towarowego na terytorium naszej ojczyzny, winna zapisać go w Urzędzie Patentowym.

Jeśli idzie o znak towarowy rejestracja nie jest skomplikowana. Zarejestrowanie znaku towarowego na terytorium Polski kosztuje 1.750 – 3.750 zł. W tym celu przede wszystkim należy sprawdzić, czy taki wzór nie został już zarezerwowany przez drugiego biznesmena. Można to wykonać przez sieć: Urząd Patentowy udostępnia specjalną wyszukiwarkę.
market

Autor: Fan of Retail
Źródło: http://www.flickr.com
Czym jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być wszelkie oznaczenie, które możemy zaprezentować w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do rozróżnienia produktów jednej firmy od towarów innego przedsiębiorstwa. Symbolem towarowym może być szczególnie termin, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma produktu albo zapakowania, a również melodia bądź inny sygnał dźwiękowy. W świetle orzecznictwa Sądów administracyjnych przeważa mniemanie, że za symbol towarowy nie możesz zaś co do zasady uznać kompozycji zapachowej ani pojedynczego odcienia. Prawo (zobacz by porównać) osłonowe na symbol towarowy udzielane jest na mocy postanowień administracyjnej Urzędu Patentowego na okres dziesięciu lat. Na wniosek uprawnionego prawo osłonowe może być przedłużone na następne okresy dziesięcioletnie.

Przedsiębiorca obligatoryjnie musi zamieścić w składanym formularzu wykaz towarów lub usług jak też wyznaczyć odpowiednie klasy towarowe i usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.