Typy urlopów. Zobacz koniecznie!

Na początku warto powiedzieć o tym, czym jest urlop. Urlop, jest to czas wolny pracownika od świadczenia pracy na rzecz chlebodawcy. Kwestie urlopowe regulowane są przepisami kodeksu pracy. Pracownik może wnioskować o przyznanie mu urlopu jednak nie znaczy to, iż chlebodawca zawsze ma obowiązek go przyznać.

Urlop

śpiący niemowlak

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com

przypada każdemu pracownikowi zaangażowanemu na podstawie umowę o pracę. O ile zatrudniasz pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych na przykład umowa o dzieło czy umowa zlecenie to ze względu na swoistość takich umów nie może być mowy o urlopie. Rzecz jasna, jeżeli pragniesz zapłacić pracownikowi za dzień wolny to możesz, jednak nie jest to normowane przepisami prawa a wyłącznie waszymi wzajemnymi ustaleniami.
Urlop wypoczynkowy. Tego typu urlop (polecamy stronę) przysługuje wszelkiemu pracobiorcy zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. W założeniu celem takiego urlopu jest „regeneracja sił i odpoczynek pracownika” – to czy pracownik rzeczywiście odpoczywa chlebodawcę zupełnie nie interesuje, bo często urlop sprowadza się do remontu mieszkania czy dwutygodniowej biby na działce po której nasz „wypoczęty” pracownik powraca do pracy pełen nowych mocy jak też zapału do kolejnych wyzwań zawodowych. W czasie urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje honoraria takiej, jakie dostawałby gdyby w tym samym czasie normalnie pracował.
Urlop bezpłatny to pauza w wykonywaniu pracy przez pracownika, na jego utrwalony na piśmie wniosek. Chlebodawca nie może zmusić pracobiorcy do złożenia takiego wniosku. Pracobiorca nie odbiera uposażenia za urlop bezpłatny równocześnie w trakcie jego trwania pracobiorca nie może zostać zwolniony.

Urlop macierzyński

składki zus

przypada kobietom pracującym, jakie w trakcie swego zatrudnienia urodziły potomka. Celem urlopu jest zapewnienie kobiecie wypoczynku po porodzie oraz zapewnienie jej opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Urlop tenże jest w pełni płatny, tzn. pracownica przebywająca na podobnym urlopie otrzymuje pełne honorarium. Urlop (zobacz oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski) tenże opłaca ZUS. Celem otrzymania go należy wypełnić należyte ZUS formularze – .
Gdy zatrudniasz pracobiorcę co najmniej od 6 miesięcy ma on prawo wystąpić o urlop wychowawczy. Czyli bezpłatny urlop mający na celu wykonywanie osobistej opieki pracobiorcy nad pociechą. Urlop taki może trwać nawet do 3 lat (sprawdź: wFirma). Urlop nie powinien jednakże trwać dłużej aniżeli do ukończenia szóstego roku życia przez latorośl.
Do ZUS-u spływają składki emerytalne oraz rentowe. Jeżeli jako chlebodawca spóźnisz się z zapłatą, przydać ci się może kalkulator odsetek .