Jakiego rodzaju restrykcje mogą obowiązywać zatrudniającego przy zastosowaniu tzw. zwolnień grupowych?

Czy wiesz, że nie każda spółka mogłaby w dowolny sposób pożegnać się ze swoimi członkami personelu? Rozwiązanie umowy o pracę można przeprowadzić na kilka sposobów. Przykładowo, aby przełożony mógł jednocześnie zwolnić wielu pracowników, musi być ich przynajmniej dwudziestu.
Pracownicy, którzy na własnym przykładzie dowiedzieli się co to są w rzeczywistości zwolnienia grupowe wiedza, że mają prawo zarejestrować się w UP, gdyż przysługuje im zasiłek dla bezrobotnych.

Warto dodać, że pracodawcę dotyczą niektóre ograniczenia przy zastosowaniu tej formy wypowiedzenia umowy o pracę. O tak zwanych zwolnieniach grupowych moglibyśmy rozmawiać wtedy, gdy zwierzchnik zwalnia:
– dziesięciu pracowników (w sytuacji, gdy zatrudnionych jest co najmniej stu pracowników),
dziesięć % pracowników (kiedy zatrudnionych jest od stu do trzystu pracowników)
zwolnienia grupowe

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com

trzydziestu członków personelu, gdy przełożony zatrudnia co najmniej trzystu oraz więcej osób.
współpraca
Jak więc widać, nie w każdej firmie można by wykonać zmniejszenie zatrudnionych wykorzystując tak zwane zwolnienia grupowe. Jest to szczególny sposób zakończenia umowy o pracę, jaką pracodawca jest zobligowany skonsultować z członkami tzw. związków zawodowych. Warto także dodać, że osoby, które straciły posadę na skutek zwolnień grupowych muszą otrzymać odprawę, której wielkość jest zależna od m.in. stażu pracy w danym przedsiębiorstwie.

Odprawa ta nie mogłaby być większa niż równowartość 15-krotnej pensji minimalnej.

Zainteresował Cię ten tekst? Więc czytaj również, co chcesz na następnej witrynie, którą z pasją dla Ciebie przygotowaliśmy.

Należałoby też wspomnieć, że istnieje duża grupa osób, którą prawo chroni przed zwolnieniami grupowymi.