Dofinansowanie przedsiębiorstwa przez leasing – co warto wiedzieć o tej metodzie

Leasing to modna forma finansowania działalności przedsiębiorstwa. Uwzględniając coroczną dynamikę, widać dokładnie że należy do tych obszarów inwestycyjnych, które rozwijają się najprężniej.
Najkrócej sprawę ujmując, leasing to rodzaj umowy pomiędzy stroną finansującą przedmiot (tak zwany leasingodawca) i stroną która otrzymuje świadczenie (leasingobiorca) na określony czas w zamian za ustalone prawnie ratalne opłaty.

długopis promocyjny

Autor: Joe Haupt
Źródło: http://www.flickr.com
Z leasingu korzystamy na podstawie Kodeksu Cywilnego. Moda leasingu wynika z faktu, że stanowi dobrą alternatywę wobec kredytów. Nie da się zatem uniknąć porównań obu metod dofinansowania firmy.
kredyt

Autor: John Menard
Źródło: http://www.flickr.com

Nie da się jednolicie określić sytuacji, w których to kredyt jest korzystniejszym rozwiązaniem niż czy osoba fizyczna może wziąć samochód w leasing i odwrotnie. Specjalistyczne rozwiązania są zazwyczaj stosowane przy optymalizacji podatkowej oraz w celu uzyskania interesujących nas wskaźników w wynikach finansowych. Leasing kierowany jest w stronę małych podmiotów rynkowych i wchodzącym na rynek firmom. Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na dużą przychylność firm leasingowych niż podmiotów dających kredyty bankowe. Przedmiotami umów najczęściej są w leasingu środki trwałe: linie produkcyjne, samochody, sprzęt biurowy, naczepy.
Istnieje kilka form leasingu, do najczęściej preferowanych należą leasing kapITałowy (również finansowy) i operacyjny.

Czy znasz już taki świetny serwis (https://visaandwork.com/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue/)? Zobaczysz w tamtym miejscu naprawdę dużą ilość użytecznych informacji na ciekawy dla Ciebie temat. Zobacz a nie będziesz żałować!

Pierwszy można zawrzeć na okres nieograniczony, praktycznie zaś najczęściej dobieranym okresem jest pół roku do 5 lat. Leasing finansowy wybierzemy dla tych przedmiotów, które zwolnione są z podatku VAT.

Drugi jest leasing operacyjny – kusi ewentualnych najemców odliczeniem czynszu inicjalnego oraz pozostałych rat do spłacenia bezpośrednio do wpisania w rubrykę kosztów uzyskania przychodu. Ten warunek przyczynia się do częstego wybierania leasingu operacyjnego. Jednocześnie minusem tej formy ratalnej dzierżawy jest niemożliwość wpisania rzeczy jako składnika aktywów firmy.

Powodem jest fakt, że tenże przedmiot ma przecież właściciela i jest nim leasingodawca.
Do mocnych argumentów za leasingiem należą też mniejsza biurokracja (w porównaniu do kredytów), sama procedura akceptacji, a również możliwość przeniesienia praw i obowiązków spłacania na inne firmy.