Jak przebiega obecnie proces otwierania własnej firmy?

Jeszcze np. piętnaście lat wstecz założenie swojej firmy wymagało znacznie więcej formalności niż aktualnie. Dzisiaj dużą ilość rzeczy można by załatwić przez internet, jednak nie znaczy to, że nie wymaga to znajomości niektórych procedur.

bankowość i finanse

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com

Nowy przedsiębiorca musi przeprowadzić kilka czynności i wypełnić parę dokumentów. Poza tym musi to zrobić we właściwej kolejności.
Gotówka

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Początkowym krokiem przy takiej czynności jak zakładanie firmy jest wejście na internetowy adres url: Należy wypełnić na niej formularze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zaciekawił Cię nasz wpis? Wejdź zatem do kolejnego artykułu i czytaj komornik września licytacje do woli o interesujących Cię sprawach.

Przy takiej okazji należałoby skorzystać z nowatorskiej postaci podpisywania się poprzez tak zwany podpis zaufany. Tu warto wspomnieć, że wymieniony wpis do CEIDG jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, wydanie lub wskazanie numeru NIP oraz wybór formy opodatkowania. Jest również zgłoszeniem płatnika składek związanych z ubezpieczeniem dla ZUS (płatnika, czyli osoby opłacającej swą składkę, jak i składki swoich pracowników). Jeżeli otwierając firmę nie posiadasz jeszcze numeru REGON i/lub NIP, to po jego otrzymaniu nie masz obowiązku aktualizować danych w systemie CEIDG, ponieważ są one tam przekazywane automatycznie po ich definiowaniu.

W formularzu trzeba wskazać rodzaj wykonywanej działalności. Dlatego też wykonana została polska Klasyfikacja Działalności, jaka posiada spis działań, jakie może wykonywać przedsiębiorca. Do druku CEIDG dodaje się wyłącznie numery konkretnych czynności. Nie istnieje żaden limit liczby podawanych numerów PKD, zatem należąca do Ciebie firma mogłaby zająć się dosłownie wszystkim. Powinnaś jednak określić to w wymienionym wniosku. Następnym krokiem jest ZUS. Biznesmen posiada tam podwójną osobowość. Może występować on jednocześnie jako tak zwany płatnik, czyli osoba wpłacająca opłaty (za siebie oraz swych pracowników) oraz jako osoba ubezpieczona (jakby na równi ze swoimi pracownikami).

Kolejnym krokiem jest US, lecz w wypełnionym uprzednio wniosku CEIDG poinformowałeś już fiskusa o wybieranej formie opodatkowania oraz rodzaju kierowanej dokumentacji księgowej – to jest już zrobione. Musisz jeszcze zadecydować, czy też chciałbyś być czynnym płatnikiem VAT.