Czym się zajmuje kierownik utrzymania ruchu? Jakie powinien mieć umiejętności, co musi umieć? O czym pamiętać?

Kierownik utrzymania ruchu ma naprawdę odpowiedzialną pracę, przede wszystkim jest odpowiedzialny za zagwarantowanie ciągłości pracy maszyn, ale też właściwego ruchu linii produkcyjnej.

Tego rodzaju osoba zawsze odnajdzie zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których najistotniejsze jest monitorowanie przebiegu prac, dobre, niezakłócone funkcjonowanie urządzeń. Powinien też tworzyć raporty dla przełożonych o tym, jak wszystko się prezentuje oraz działa.
Kierownik utrzymania ruchu kreuje wiele powtarzalnych zadań, jakie muszą przyczyniać się do bardziej udanej, bardziej efektywnej pracy. Można do nich zaliczyć zarządzanie podległym zespołem pracowników, lecz również organizacja pracy, kontrola wykonywania zadań. Ma dość dużą odpowiedzialność za podległy park maszynowy, monitoruje jednocześnie infrastrukturę techniczną, tworzy harmonogram przeglądów technicznych, tworzy plan naprawiania maszyn jak i linii produkcyjnych.
kierownik utrzymania ruchu

Autor: William Warby
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli pragniemy tak pracować, to musimy mieć wykształcenie wyższe techniczne, niewykluczone jednakże, że wystarczy nawet średnie, lecz musi być techniczne. Identycznie istotna jest wiedza w dziedzinie maszyn, jakie wykorzystywane są w konkretnym przedsiębiorstwie, lecz również znajomość takich technicznych dziedzin, jak elektryka, mechanika czy pneumatyka.
Dobrze oceniane jest również doświadczenie na stanowisku mającym związek z technicznym planowaniem produkcyjnych procesów.

Oczywiście przydatny jest też angielski, szczególnie w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Jeśli poszukujesz interesujących danych na ten wątek, to dokładnie sprawdź pełny tekst, który zawiera godne zainteresowania informacje.

Dobrze jak osoba na takim stanowisku potrafi pracować pod presją czasu i stale pragnie się rozwijać.