Dopłaty z urzędu pracy na uruchomienie przedsiębiorstwa

Każdy początkujący biznesmen zamyślający uruchomienie własnej firmy starać może się o dopłaty z urzędu pracy, które są formą ograniczania bezrobocia.
Ogromnym atutem takiej dopłaty jest fakt, że jest ona bezzwrotna.

Co więcej przyszły człowiek biznesu już po korzystnej dla niego decyzji dostaje dotacje raczej dosyć szybko i jest ona wypłacona z góry – bez konieczności ponoszenia uprzednich kosztów z prywatnej kasy.

Jeżeli musisz sprawdzić rzetelność informacji umieszczonych w tym materiale, to kliknij tu oraz zweryfikuj u źródła (https://domymax.pl/) a uzyskasz stuprocentową gwarancję w tej sprawie.

Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy powinno się spełnić kilka warunków – właśnie o nich napiszemy w dalszej części artykułu.

inwestycja

Autor: Terry Madeley
Źródło: http://www.flickr.com
Warunki uzyskania dopłaty to: posiadanie statusu osoby bez pracy, co pozyskuje się po zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna starająca się o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może zaś studiować zaocznie. Należy złożyć wniosek. Zazwyczaj cała procedura trwa powyżej miesiąc (niekiedy dłużej, nawet do paru miesięcy), w zależności od biegłości danego urzędu pracy.

Jeżeli pragniesz poszerzyć swą znajomość rzeczy w tym zakresie, to czytaj to (http://www.ewadia.pl/brak-gotowki-na-wniesienie-wadium/) następne informacje. Należy wejść w poniższy link.

Analizuje się formalne oraz merytoryczne wypełnienie wniosku, kwalifikacje zawodowe powodu, jego doświadczenie oraz analizuje się przewidywaną działalność. Ważne będzie spełnienie warunków określonych w regulaminie upublicznianym przez dany urząd . Rozpatrywanie wniosków przez urząd trwa blisko 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku musimy czekać następny tydzień na podpisanie umowy z danym urzędem pracy a także żyrantami.

Dopiero po parafowaniu tej umowy przez strony, środki w przeciągu kilku dni trafiają na rachunek osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dopłatę. W terminie wskazanym w umowie należy uruchomić firmę.