Czym zajmuje się tak zwana International Standard Organization?

International Standard Organization to określenie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej; towarzystwa, które w swoim gronie skupia przedstawicieli narodowych komitetów normalizacyjnych. Jest to organizacja pozarządowa i dobrowolna.

iso

Autor: Rufus Walabee
Źródło: http://www.flickr.com
ISO zajmuje się standaryzacją rozmaitych dziedzin życia. Trudno we współczesnym świecie o stosowanie różnych standardów, różnych podejść technicznych w rozmaitych częściach świata. Utrudniałoby to wymianę handlową i współpracę międzynarodową – właściwie by ją całkowicie uniemożliwiało. Po II wojnie światowej postanowiono prowadzić prace, jakie polegać miały na tym, ażeby ujednolicać różne podejścia: techniczne, komercyjne czy też organizacyjne. Tak przykładowo trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żebyś nabytej śrubki jaka została wyprodukowana w Anglii – nie mógł wkręcić do swojego roweru, który masz w piwnicy. Albo żebyś lodówki nabytej w hipermarkecie, a która została wyprodukowana we Włoszech, nie mógł podłączyć do gniazdka w swojej kuchni – albowiem nie pasuje do niego wtyczka.
By to wszystko było możliwe, ta dobrowolna organizacja opracowuje normy, które mogą być przyjmowane przez różne strony. Te prace standaryzacyjne ISO – zobacz – są faktycznie nadzwyczaj pożyteczne oraz upraszczają na co dzień nasze życie. To dzięki ISO wiemy, że ten sam numer bucika o wymiarze 28 będzie tej samej wielkości w naszej ojczyźnie, w Niemczech czy Argentynie. Znakomicie to upraszcza wyjazdy, kupiectwo, kontakty. ISO – certyfikacja iso 27001 – trudni się różnego typu dziedzinami życia – nie jedynie zagadnieniami jakości.

Trudni się rozmaitymi sferami działalności ludzkiej i technologicznej – poczynając od przemysłu elektrycznego przez tekstylny zaś na znormalizowaniu numeracji bucików oraz kołnierzyków giezeł, które kupujesz w sklepie, dopełniając.