Gospodarka odpadami – czyli segreguj mądrze śmieci.

Gospodarka odpadami to dziś temat na topie. Da się to zaobserwować w postaci rozmieszczonych na osiedlach pojemnikach do sortowania odpadów lub też w mijanych ludziach, którzy grzecznie zanoszą porozdzielane resztki i rzucają do właściwych pojemników. Sortowanie śmieci staje się powoli nie tylko ekologia, ale i na czasie. Obecnie w dobrym tonie jest rozdzielać śmieci: papier przeznaczać na makulaturę, słoiki wyrzucać do szkła, a opakowania po napojach do plastiku. W mieszkaniach trzymamy specjalnie nadające się do właściwych opakowań pojemniki. I widok segregujących śmieci ludzi stał się normą. Wręcz przeciwnie: to ci maszerujący z czarnym kubłem, w którym można znaleźć wszystko, wzbudzają pytające spojrzenia.

Jedyny minus takich kubłów to to, że jest ich wciąż za mało. Szybko się napełniają i poustawiane są zdecydowanie w zbyt małej liczbie miejsc, zwłaszcza na zaludnionych osiedlach.

Odbiór odpadów ma miejsce przez specjalnie wytypowane firmy. Żeby otrzymać takie zamówienie musiały one mieć lepszą ofertę niż konkurencja. Zwykle świadczą one cały wachlarz usług takich jak: wywóz odpadów niebezpiecznych, gruz kruszywo leszno budowlany, wywóz surowców pobudowanych, usługi sprzątające, dostarczanie odbiorców w kontenery czy też likwidowanie dzikich wysypisk. Firmy o dużym obszarze działania często zatrudniają z podwykonawców. Ponad to muszą one spełniać szereg norm m.in. dotyczących osiągania określonych pułapów recyklingu a także minimalizowania przechowywania śmieci ulegających biodegradacji.

Więcej na

odpady
Właściwa gospodarka odpadami jest istotna ze względu finansowego i społecznego. Pamiętajmy, że nieposortowane śmieci kosztują nas więcej i ciężej się je obrabia. Najczęściej nie nadają się do recyklingu. Nie można ich natychmiast zastosować do tzw. zielonych elektrowni tzn. elektrowni wykorzystujących biogaz. Ponadto, dzięki sortowaniu śmieci odzyskujemy szkła, plastiki, co powoduje, że mniej zaśmiecamy środowisko i mniej marnujemy zasoby środowiska do ich wytworzenia. Co prawda nie możemy dziś jeszcze utylizować odpady, problemem będą jeszcze przez jakiś czas opakowania po produktach ropo podobnych, ale mimo to nie powinniśmy się zniechęcać i pamiętać o tym, że zdrowe środowisko to wspaniałe samopoczucie nas samych. Napisał toensmeier