Rodzaje druku w poligrafii

W dzisiejszej poligrafii można wskazać dwie elementarne formy druku:- drukowanie mechaniczne – określane jako analogowe,- drukowanie elektroniczne – określane jako druk cyfrowy.Obie formy są szeroko rozpowszechnione i w zależności od pożądanego efektu końcowego można stosować wybraną technikę.

Drukowanie analogowe dzieli się na

drukarnia speed

Źródło: http://drukarniaspeed.pl/

cztery różne formy:- drukowanie płaskie,- drukowanie wklęsłe,- drukowanie wypukłe,- sitodruk.

Wszystkie wymienione techniki wymagają wykonania form drukarskich, za pomocą których przenoszona jest farba drukarska na podłoże.

{Formą drukowania płaskiego jest druk offsetowy. Drukowanie przy użyciu tej techniki polega na transportowaniu farby z formy drukarskiej na podłoże przy wykorzystaniu właściwości fizyczno-chemicznych elementów drukujących i niedrukujących formy drukarskiej. Elementy niedrukujące charakteryzują się niską adhezją w zawiązku z czym nie przenoszą farby. Farba wykorzystywana w druku przenoszona jest na podłoże z elementów drukujących przy pomocy cylindra offsetowego. W tym przypadku otrzymać można najmniejszą grubość warstwy farby na papierze.Wśród urządzeń offsetowych wymienić można następujące typy maszyn: zwojowe i arkuszowe.

W przypadku drukowania wklęsłego forma drukarska posiada elementy drukujące zlokalizowane niżej niż elementy niedrukujące. Farba drukowa jest umieszczana na formie drukowej później za pomocą specjalnego noża – rakla – jest ona oddzielana od elementów niedrukujących a następnie przenoszona bezpośrednio na podłoże. Wśród technik drukowania wklęsłego należy wyróżnić : – rotograwiurę (droga technika , wykorzystywana przeważnie do prac wysokonakładowych, drukowania barwnych ilustracji czy wyrobów dekoracyjnych),- starodruk (technika wykorzystywana do produkcji papierów wartościowych oraz banknotów),- tampodruk (wykorzystywany do nadruku na nieregularnych powierzchniach , np. breloków.

W druku wypukłym elementy drukujące w formie drukarskiej są umieszczone wyżej niż elementy niedrukujące. Farba drukarska jest nakładana tylko na elementy drukujące po czym transportowana jest na podłoże.

Czy wiesz, że więcej znajdziesz w tekście (https://www.dronlandia.pl/dji-phantom-4-pro)? To oczywiście zbliżona problematyka, więc z pewnością również głęboko Cię zaabsorbuje.

W druku wypukłym można wyróżnić :- typografię – technika popularna w latach 60-tych; dziś mało popularna,- fleksografia – technika wykorzystywana zwłaszcza do druku opakowań.

Sitodruk to forma druku, w której wykorzystywana jest forma drukarska w postaci siatki z oczkami, z których część oczek jest zasłonięta (miejsca niedrukujące). Przez otwory niezakryte farba jest przeciskana za pomocą rakla i transportowana na podłoże. Sitodruk jest formą bardzo prostą, nie posiadającą ograniczeń formatowych. Głównie wykorzystywany jest w przypadku druku niskich nakładów.

Źródło: Drukarnia Speed