Czy nieprzydatne opakowania ze szkła to kłopot?

Jeszcze przed stu laty spora część świata nie spotykała się z nazewnictwem – nieczystości. Artykuły powstawały na bazie ekologicznych materiałów a niepotrzebne, względnie szybko ulegały degradacji przez środowisko.

Wywóz odpadów nie był żadną trudnością. Sytuacja zmieniła się pod wpływem licznej produkcji i konsumpcji. Teraz kłopotem współczesnej cywilizacji są już nie tylko odpady syntetyczne ale również producent opakowań tekturowych wyprodukowane na podstawie ekologicznych materiałów takich jak: szkło, karton czy opakowania metalowe. Wobec tego w krajach Unii i pozostałych państwach globu jednym z priorytetowych zamierzeń jest ujednolicenie strategii w zakresie ekologii.

link

Autor: onnola
Źródło: http://www.flickr.com

W związku z tym, w zakresie gospodarki nieczystościami opublikowano niemało regulacji prawnych. Uregulowania mają na celu polepszenie gospodarki odpadami. Spośród niemałej liczby nałożonych na wytwórców obowiązków, jest zagwarantowanie recyklingu odpadów po opakowaniach. W okresie kiedy mamy większą wiedzę ekologiczną, bulwersuje fakt, że większość producentów tak mało uwagi przykłada do ponownego wykorzystania opakowań szklanych. Odzysk szkła ma wielką wartość nie tylko ze względów na gospodarność ale także technicznych i energetycznych.

Teraz wzorując się na państwach wysokorozwiniętych, wracamy do opakowań kilkakrotnego użytku ze szkła. Wielu przedsiębiorców, przekonało się, że opakowanie szklane, zwiększa jego znaczenie w oczach klienta i pomaga tworzyć symbolikę marki. Zaczęliśmy uznawać szkło jako dobry surowiec na opakowania artykułów spożywczych. Zapakowane produkty zachowują niezmieniony smak, kolor i zapach. Poza szkłem również śmieci rozbiórkowe – zgarnij rabat na rozbiórki więcej o wyburzanie – nadają się do utylizacji, stanowiąc cenne źródło surowców wtórnych. Odbiór gruzu warto zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wówczas mamy pewność, że odpady rozbiórkowe nie trafią do lasu.