Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – informacje

praca

Autor: KIANO
Źródło: KIANO

Oto mój treściwy artykuł dla osób, które pragną w przyszłości pracować jako fachowiec od zasobów ludzkich. Dla was prezentuję parę ważnych haseł związanych z tą dziedziną.

Wypowiedzenie umowy o pracę – to skomplikowana sprawa. Musi zostać przekazane na piśmie pracobiorcy i być odpowiednio sformułowane. Najbardziej kluczowe zagadnienie dotyczy okresu wypowiedzenia, który jest odmienny w zależności od typu kontraktu. Spory odsetek umów zawiera pierwotnie zapisane terminy zakończenia, w pozostałych wypadkach ma zastosowanie ogólne prawo. Wtedy, gdy umowę pomyślano na czas nieokreślony, oto zestawienie:

Okres pracy poniżej połowa roku – okres ma trwać czternaście dni
Od pół roku do 3 lat – czas wynosi miesiąc
Powyżej 3 lat zatrudnienia – 93 dni

Wypowiedzenie umowy o pracę może mieć miejsce na wiele sposobów. Poprzednio omawiałem sytuację jednostronnego przerwania kontraktu. Bywa tak, że zatrudnienie ma swój koniec poprzez konsensus stron. Najprościej dla specjalisty od zasobów ludzkich jest, kiedy ma sobie radzić z kontraktem na czas określony. Wtedy ona po prostu wygasa, bez czasu wypowiedzenia.
Prawo pracy nad Wisłą wymusza pewne restrykcje. Nie wolno rozwiązać kontraktu osoby, której do emerytury brakuje poniżej 4 lat pracy. Zakazane jest także wygasanie kontraktu w czasie urlopu pracownika. Panie przy nadziei oraz młode matki są nad Wisłą pod specjalną protekcją – nie da się ich wyrzucić z pracy w czasie ciąży ani w dniach urlopu macierzyńskiego.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ang. Human Resources albo HR. To zagadnienie można traktować różnie. HR to gałąź nauki, która zajmuje się optymalnym kierowaniem kadry zatrudnionych. To też zbiór narzędzi zarządzających i utarta nazwa na dział kadrowy w instytucji i biznesie.

Kiedy ten materiał będzie przez Ciebie przeanalizowany, wejdź także na odmienny polecany serwis, który ma równie absorbujące treści.

Regulamin pracy amatorom potrafi się mylić z pojęciem prawo pracy. Nic bardziePrawo pracy (więcej w serwisie)Prawo pracy to zbiór restrykcji, ustalanych odgórnie przez władzę państwową. Regulamin pracy jest tworzony przez kierownictwo przedsiębiorstwa lub instytucji. Dotyczy kwestii, które nie są zamieszczone w nadrzędnym prawie. Regulują najczęściej ubiór pracowników, ilość spóźnień, proces formowania grafików i podobne elementy pracy. Najczęściej formułowane przez pion HR