Co dzieje się z wytwarzanymi przez nas odpadkami

Praktycznie każda czynność jaką wykonujemy wiąże się w pewnym zakresie z powstawaniem śmieci. Praca, podczas gotowania albo majsterkowanie powoduje pojawianie się różnych już niepotrzebnych przedmiotów. Sami doskonale wiemy jak często niezbędne jest wynoszenie pełnego kubła z odpadkami. Jeśli żyjemy w mieszkaniu to nie nie wiemy ile płacimy za wywóz śmieci i nie zastanawiamy się nad tym. Jeżeli natomiast mamy dom to wiele kwestii spada na naszą głowę. Chociażby śmieci oraz wszystkie koszty z nimi związane.

 

Jeśli mówimy o domach to w głównej mierze wyrzucamy resztki jedzenia i papierowe oraz plastikowe opakowania. W tym wypadku śmieci (patrz recykling szkła w polsce) odpadów nie nie jest kwestią problematyczną. Dotychczas zwykle domownicy mieli podpisaną umowę z konkretną firmą, która wykonywała dla nas śmieci (patrz stłuczka szklana cena) śmieci. Nowa ustawa o zarządzaniu śmieciami likwiduje dotychczasowe zasady i teraz gmina przejmuje obowiązek zatroszczenia się o śmieci. Sporne jak do tej pory są rozwiązania obliczania nowej stawki za odbiór odpadów .

kontenery na śmieci na posesji

Autor: DaveBleasdale
Źródło: http://www.flickr.com

Niemniej jednak reforma na ma na celu ograniczenie powstawania i powiększania nielegalnych śmietnisk i zwiększenie udziałuwkładu ludzi w segregowaniu odpadów. Zobacz odbiór odpadów niebezpiecznych. Dla tych rodzin, które zdecydują się na segregację przewidziane będą mniejsze opłaty. Obligacja uiszczenia opłaty za wywóz odpadów obejmie wszystkich mieszkańców danej gminy.

 

Osobną kwestią są odpady przemysłowe lub powstające w wyniku prac w fabrykach. Powstaje tutaj zdecydowanie więcej śmieci aniżeli w standardowym mieszkaniu. Poza tym odrzuty te dużo częściej są groźne albo potrzebujące specjalnej utylizacji. Te wyspecjalizowane firmy zwykle mają dedykowany sprzęt do unieszkodliwiania odpadów zarówno ciekłych jak i stałych oraz ich efektywnego odzysku. Oprócz tego często w propozycjach takich firm możemy znaleźć okazja do obrotu surowcami wtórnymi oraz wynajęcia specjalnych pojemników na śmieci. Wzrost ilości śmieci która tworzy się jednocześnie z rozwojem technologicznym przyczynia się często do zanieczyszczenia środowiska. Również tą przestrzeń rynkową wypełniły firmy, które specjalizują się w usuwaniu zanieczyszczeń ze przyrody. Dalej