Zakładając własny biznes…

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Obierając drogę kariery zawodowej wielu z nas wychodzi z zamiarem założenia swojej firmy. Posiadanie osobistej działalności gospodarczej ma wiele zalet: pracujemy sami na siebie, nie na tych, którzy są nad nami, mamy możliwość podejmowania własnych decyzji, kierowania rozwojem firmy, wyboru pasujących nam partnerów i pracowników. Jak to się mówi: „sami sobie jesteśmy szefami”.

Jednakże wiąże się z tym również wiele większych lub mniejszych trudności i ogólnie negatywnych aspektów, przede wszystkim musimy sami ponosić wszelkie koszty, sami pokrywać ewentualne straty, do tego dochodzi również „papierkowa robota”, która dla większości z nas jest czarną magią no i znienawidzone przez wszystkich podatki, w których też nie zawsze jesteśmy rozeznani. Założeniem tego tekstu jest właśnie przybliżenie chociaż części z formalności, które czekają tych z nas, którzy mają w planach zakładanie firmy.

Rejestracja firmy krok po kroku

Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, jest rejestracja firmy. Nie kojarzy się to zbyt dobrze, ale nie ma powodu do strachu – w roku 2012 Rząd wprowadził wiele usprawnień w tej sprawie. Tak więc, wszystko co musisz zrobić, to kolejno:

1. Mieć pomysł (Czym miała by się zajmować firma i jakie ma w tej branży szanse na powodzenie?)2. Wybrać formę działalności (Jaka będzie forma prawna działalności dla firmy?)3. Zgłosić ją do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1.)4. Zarejestrować firmę w Urzędzie Statystycznym (Aby dostać numer REGON.)5. Przygotować pieczątkę firmową (Na pieczątce powinny znajdować się następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba, oraz numer REGON.)6. Założyć firmowe konto (Wybierając bank dla swojej firmy, zwróć wyjątkową uwagę na wydatki stałe związane z prowadzeniem rachunku firmowego, koszty przelewów do US i ZUS, opcję obsługi konta przez Internet, oraz rozmieszczenie bankomatów.)7. Zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym (Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 – i składane jest drogą internetową.)8. Zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie do ZUS następuje także w oparciu o wniosek CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.)9. Zgłosić działalność w innych urzędach związanych z rejestracją firmy (Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy. Kiedy planuje się otworzyć przykładowo gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid.)10. Zaprojektować firmowe logo oraz stronę internetową.

Składki ZUS

Kolejną niepokojącą sprawą są składki ZUS, które są wysokim, comiesięcznym wydatkiem. Lepsza wiadomość jest taka, że osoby, które dopiero co zakładają działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w tym wypadku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1500 zł (w 2012 roku jest to kwota 450 PLN). Znaczy to, że w 2012 roku co miesiąc do ZUS na ubezpieczenia społeczne będziemy musieli przekazywać 142,38 PLN. Poza tym, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca  ma za zadanie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna kwota ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przez pierwsze 24 miesiące to 396,93 PLN. Zatrudniając pracowników musimy też pamiętać o ZUS RMUA, czyli imiennym raporcie miesięcznym dla osoby ubezpieczonej (naszego pracownika, za którego odprowadzamy składki). Od 1 stycznia 2012 roku jesteśmy zobowiązani przekazywać taki raport pracownikowi raz do roku.

Zawieszenie działalności

Chwilowy biznesowy impas – to problem, z którym nierzadko zmierzyć musi się polski przedsiębiorca. Co należy robić, jeżeli nasza firma nie niesie ze sobą pożądanych profitów? Zawsze można zawiesić działalność na jakiś czas, poczekać ,aż sytuacja na rynku się poprawi. Działalność zawiesić można na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Gdzie uregulować formalności? Firmy wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego składają wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Lecz, nie każda firma ma taką opcję. Może tego dokonać tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma) i fundacje, spółka czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, o ile nie zatrudniają żadnych osób. spożywczy (odnośnik)