Fundamenty – ich skrupulatne wykonanie to bez wątpienia pierwszy, a jednocześnie najważniejszy etap na drodze do dobrej inwestycji.

Energetyka odgrywa nader istotną rolę w życiu codziennym współczesnego człowieka. Stanowi podstawę nieomal każdego biznesu. Można zatem bez zbytniej przesady skonstatować, że decyduje ona o gospodarczym rozwoju wielu państw świata.
Nie jest, więc żadnym zaskoczeniem fakt, iż buduje się coraz więcej linii energetycznych.

górnictwo

Źródło: pixabay.com
taśma LED w pomieszczeniu

Autor: Nathan Duprey
Źródło: http://www.flickr.com
Zasadniczym celem tego typu inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych regionów. Z reguły realizuje się je etapami. Po pierwsze należy przygotować miejsce na fundamenty pod słupy energetyczne, co wiąże się z naruszeniem środowiska naturalnego – zobacz kruszywa kolejowe. Wspomniana ingerencja jest jednak tymczasowa. Wyodrębniamy dwie metody posadowienia słupa. Pierwsza zakłada wykorzystanie fundamentów prefabrykowanych (stopy fundamentowe przygotowane z wyprzedzeniem są przewożone na plac budowy), w drugiej zaś stopy fundamentowe wykonuje się bezpośrednio w miejscu, gdzie ma być udytyowany. Należy wyraźnie zaakcentować, iż skrupulatne wykonanie podwalin ma niebagatelne znaczenie. Stanowi bowiem „punkt wyjścia” do dalszych prac. Jakiekolwiek zaniechania w owej fazie mogą zaważyć na powodzeniu całej inwestycji. Dobrze byłoby wspomnieć, że bloki skalne niejednokrotnie służą jako „surowiec” do tworzenia fundamentów – bloki sjenitowe.

Pamiętajmy o jednej ważnej kwestii – każdy właściciel nieruchomości, na którego działkach ma stanąć słup energetyczny powinien koniecznie wyrazić zgodę na przeprowadzenie rzeczonego „przedsięwzięcia”. W przeciwnym razie ma pełne prawo starać się o odszkodowanie.