Czy wiesz jak działa oznaczanie urządzeń

W obiektach przemysłowych, ale nie tylko, gdzie okablowanie jest bardzo spore, kładzie się je w specjalnych korytach, kanałach i dobiera się je w wiązki po parę bądź kilkanaście kabli. Oznakowanie tych kabli przy użyciu kolorów byłoby nazbyt kosztowne i trudne.

Dlatego też w celu rozróżnienia pojedynczych kabli, których barwy zazwyczaj są takie same bądź zbliżone, przymocowuje się do nich .

maszyna2

Źródło: morguefile.com

Przymocowuje się je na przykład do kabla przy zastosowaniu opaski zaciskowej. Podpisać je można ręcznie wodoodpornym pisakiem bądź wytłoczyć przy użyciu specjalnego sprzętu. Większość z nich ma wiele otworów, w związku, z czym można je przymocować wzdłuż albo w poprzek kabla. Tego typu oznaczenia techniczne znajdujące się na owych tabliczkach muszą być zgodne z specyfikacją techniczną, aby przystępnie można było zidentyfikować pojedyncze kable.

Jest to bardzo ważne w przypadku pojawienia się awarii albo rozpoznania błędów w połączeniach podczas montażu, ponieważ zazwyczaj inne osoby kładą kable a inne je podłączają. Gdyby nie było oznaczeń kabli w postaci taprzewodzie zobacz (szczegóły tu…)właśnie tabliczek identyfikacyjnych ich identyfikacja byłaby niezwykle ciężka, długotrwała oraz droga, a w trakcie montażu dochodziłoby do wielu niedociągnięć.

maszyna1

Źródło: morguefile.com

Innym typem oznaczania w tym przypadku maszyn, urządzeń, środków przewozu są tabliczki znamionowe. Wytwarzanie maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych, dźwigowych i tak dalej obwarowana jest przepisami które nakładają na producenta obowiązek oznakowywania ich za pomocą tabliczek znamionowych. Zazwyczaj występują one w postaci metalowej. Są one trwale przymocowane do określonego urządzenia i posiadają jego streszczony opis a także podstawowe informacje. Bardzo istotne jest, by opis był zgodny ze stanem autentycznym.

Wyjątkowo trwałe są tabliczki wyprodukowane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Stal taka jest odporna na działanie wielu czynników. Tabliczki tego rodzaju znajdują wykorzystanie przede wszystkim w takich miejscach, gdzie występują ciężkie warunki a konieczność odczytu treści tabliczki jest niezwykle znacząca. przewodem zobacz (masz więcej pytań?)

Źródło: www.rathgeber.eu/pl