Procesy zachodzące podczas obrabiania metali oraz maszyny potrzebne do tego.

Przemysł maszynowy, czyli przetwarzanie metali, obróbka plastyczna blach, wskutek wykorzystaniu różnorakiego typu urządzeń i maszyn pobudza innegotypu przemysł, zwiększając sprawność produkcji. Jest to przemysł bardzo rozwinięty jednakowo w Polsce jak i za granicą.

pneumatyka, arapneumatik

Zajmuje się on między innymi obróbką plastyczną. Opiera się ona na wywieraniu jakimś przyrządem na obrabiany materiał ucisku, który przekracza jego granicę plastyczności. Ma to na celu stałą przeróbkę budowy oraz peleciarka do trocin gabarytów obrabianego przedmiotu. Proces ten może odbywać się w warunkach na gorąco, na pół gorąco bądź na zimno. Najczęściej używanymi tutaj urządzeniami są prasy.

Stosuje je się do kucia, ściskania oraz miażdżenia. Zależnie od tego, w jaki sposób napędzana jest mobilna część prasy, czyli tak nazywany suwak, wyróżniamy prasy mimośrodkowe, kolanowe, hydrauliczne, specjalne i tak dalej. Te pierwsze posiadają bardzo szerokie przeznaczenie do tłoczenia produktów, gdyż mają znaczną uniwersalność związaną z szansą zmiany skoku suwaka. Natomiast prasy hydrauliczne można zaliczyć do na ogół pracujących maszyn kuźniczych. Ze względu na ich zastosowanie, konstrukcję, wielkość nacisku i tym podobne wyodrębniamy dużo jej typów. Samo rozcinanie możemy rozdzielić na cięcie nożycami, cięcie gumą oraz cięcie na prasach, czyli wykrawanie.

arapneumatik, przemysł

W przeróbce plastycznej bardzo znanym procesem jest tak nazywane spęczanie, czyli powiększanie przekroju poprzecznego kosztem wysokości oraz długości materiału. Dzieje się to na skutek nacisku prasy (zobacz) lub młota. W przypadku przeróbki plastycznej blach używane są takie czynności jak cięcie, zginanie, przycinanie, spawanie czy też zgrzewanie.

Kiedy chodzi o siłowniki hydrauliczne inaczej nazywane cylindry hydrauliczne są one niezbędne do funkcjonowania sprzętu. Ruszają one przeróżnymi częściami inżynieryjnymi. Składają się one w sumie z cylindra i tłoku. Aktualnie wykorzystywane są one w każdej maszynie budowlanej, we wszystkich maszynach na halach produkcyjnych a także w robotach i automatach do robienia produkcji. Mimo iż budowa maszyn tych jest nieskomplikowana są one nadzwyczaj istotną częścią, bez której praca maszyn byłaby utrudniona. Sterowanie armaturą przemysłową: –>