Co można by zrobić, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania?

Każda osoba, która ma polisę ubezpieczeniową czy to na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków czy też odmienny typ ubezpieczenia, może liczyć na otrzymanie należytego świadczenia.

Oczywiście jedynie po wystąpieniu jakiegokolwiek niepomyślnego zdarzenia, np. uszczerbku na zdrowiu.
mycie zębów

Autor: Jakob Renpening
Źródło: http://www.flickr.com

odszkodowanie

Źródło: pixabay
Niestety zazwyczaj otrzymanie odszkodowania zazwyczaj może wymagać długiego okresu czasu, co powoduje, że dla przykładu likwidacja szkody komunikacyjnej bardzo opóźnia się w czasie. Zazwyczaj też kontakty z likwidatorem nie przyspieszają danej kwestii. Niestety tak samo często stosowaną praktyką jest bezzasadne odmawianie wypłacenia odszkodowania lub celowe jego obniżanie. Osoba jest poszkodowana poniekąd podwójnie. Może w takiej sytuacji interweniować na wyższym szczeblu firmy ubezpieczeniowej, szukać porady w kancelarii prawnej lub złożyć skargę u Rzecznika Ubezpieczonych. Krokiem bezpowrotnym jest złożenie pozwu w sądzie. Najpierw trzeba jednak zastosować wszelkie pozasądowe postaci sprzeciwu. Są one wymienione np. w OWU albo w postanowieniach, które są przekazywane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Najczęściej występującą praktyką jest odwlekanie wypłacenia pieniędzy. Artykuł 817 k.c. stanowi, że ubezpieczyciel posiada aż 30 dni na to, aby wypłacić odszkodowanie (odszkodowanie po wypadku samochodowym) lub na odmówienie takiej wypłaty. Termin taki mógłby być jednak inny, jeśli jest to stwierdzone w OWU lub w indywidualnej umowie z konkretnym poszkodowanym.

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie dotrzyma takiego terminu, osoba poszkodowana ma prawo żądać ustawowych odsetek za powstałe opóźnienie. Niestety takie żądanie nie w każdym przypadku może skutkować wypłaceniem odszkodowania, jednak czasami wpływa na szybszą wypłatę tego świadczenia.