Czym jest switch oraz czy jest to urządzenie drogie?

Inaczej określany jest przełącznikiem. Jest urządzeniem łączącym różne sprzęty w jednej elektronicznej sieci. Przykładowo może być to laptop z drukarką lub serwerem, centrala telefoniczna z aparatem telefonicznym, komputer z internetem lub kamera CCTV z nagrywarką.

Laptop Satellite

Autor: Toshiba
Źródło: Toshiba
prezent

Źródło: morguefile.com
SwITch pełni rolę rozgałęźnika dla danych, które przesyłane są przez sieć. W każdej, trochę bardziej rozbudowanej sieci switch jest konieczny. Wybór na rynku w zakresie modeli i liczby portów, wytwórców i realizowanych przez tego typu urządzenie funkcji, jest niezwykle znaczny. Typowe ilości portów, które ma switch to 5, 8, 16, 24 lub 48. Należałoby zawsze mieć przynajmniej parę portów wolnych na zapas. Jeden switch, który ma dużą ilość portów, to czasem i tak jest za mało na nasze wymagania. Należy w takiej sytuacji nabyć jeszcze jeden switch oraz złączyć je ze sobą. Są na to 3 metody. Agregacja portów opiera się na połączeniu dwóch albo więcej switchy przy użyciu więcej niż pojedynczego kabla krosowego. Zwiększa to przepustowość połączenia między dwoma sieciami, lecz zabiera nam niezajęte porty. Odmienną metodą łączenia switchy w jeden mechanizm to stackowanie. To metoda, która opiera się na łączeniu switchy w jedną sieć przy pomocy specjalistycznych, dedykowanych do tego portów, które mogą łączyć magistrale obydwu switchy specjalistycznymi kablami wielożyłowymi.
switch

Autor: JOHN LLOYD
Źródło: http://www.flickr.com
Typowa szybkość switcha to 100Mbit zatem tzw. fast ethernet. Taki standard powoli jednak wypychany jest przez switche, które funkcjonują z prędkością 1GBit. W pracy biurowej nie ma to jednak większego uzasadnienia.

Jeżeli masz pewność, że dane na omawiany temat będą dla Ciebie użyteczne, to odwiedź sensowny serwis (http://www.efematic.pl/produkty/kofax-capture/), który niewątpliwie tego typu wiadomości ma.

Switche możemy podzielić na inteligentne, zwykłe i zarządzalne. Switche typowe są to nieskomplikowane urządzenia, które nie zezwalają na tworzenie grup uprawnieniowych. Są to urządzenia tanie, jednak do nieskomplikowanych sieci są zadowalające. Switche inteligentne są to w większym stopniu złożone urządzenia, które posiadają już możliwości tworzenia grup uprawnieniowych. Zezwalają ponadto na podgląd tego, co się dzieje w naszej sieci.

W ramach inteligentnego switcha można tworzyć przykładowo grupy komputerów, które nie posiadają ze sobą żadnego kontaktu mimo wpięcia takich komputerów w ten sam switch. Switche zarządzalne są to zaawansowane narzędzia, które mają więcej opcji konfiguracyjnych, możliwości z jakich skorzystać może tylko wyspecjalizowany inFormatyk, który odpowiada za kontrolę i bezpieczeństwo sieci w firmie.