Czy orientujesz się, jak zmienić dostawcę gazu? Wiele osób nie wie jak, lecz jest taka możliwość. O czym w takiej sytuacji pamiętać?

Identycznie jak w sytuacji energii elektrycznej, tak i w przypadku nabycia gazu, każdy z konsumentów ma prawo wyboru dostawcy gazu. Zmiana sprzedawcy gazu polega w pierwszej kolejności na zawarciu umowy z nowym, wybranym przez klienta – sprzedawcą, który działa na terenie dystrybutora. W dalszej kolejności konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej umowy danym dostawcą.

Gaz

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Jak konsument miał dotąd umowę kompleksową, a z innym sprzedawcą zawarł tylko umowę sprzedaży, nieodzowne jest również zawarcie umowy o świadczenie usług rozpowszechniania gazu z dystrybutorem. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów najważniejszym warunkiem rozwiązania umowy w sytuacji zmiany sprzedawcy jest upływ czasu wypowiedzenia.

Po podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą niezbędne jest zgłoszenie tego zdarzenia dystrybutorowi. Do zrobienia wszystkich tych zadań konsument może upoważnić inny podmiot, na przykład nowego sprzedawcę.

Podoba Ci się taki post? Jeżeli tak, to z pewnością sprawi Ci radość informacja, że podobny tekst jest tuż obok. Zwyczajnie zobacz ten link dostawa gazu warszawa.

Dystrybutor ma obowiązek umożliwić konsumentowi paliw gazowych zmianę sprzedawcy, nie później niż w okresie 21 dni od daty złożenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, przez odbiorcę lub upoważnionego przez niego sprzedawcę – sprawdź koniecznie.

Zmiana sprzedawcy nie może przyczyniać się do zakłóceń w ciągłości dostaw gazu – spółka Handen. Klient powinien mieć możliwość sprawdzenia również, czy w umowie przedsiębiorstwo energetyczne, wbrew przepisom prawa – nie zastrzegło innej formy zrezygnowania z umowy. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do zrezygnowania umowy zawartej poza lokalizacją przedsiębiorcy, w terminie dziesięciu dni od zawarcia tej umowy lub uzyskania informacji o prawie odstąpienia, przedsiębiorstwo energetyczne nie może żądać od niego tak zwanego odstępnego za skorzystanie z tego prawa. Identycznie sytuacja prezentuje się w sytuacji umów zawieranych na odległość.

Ale uwaga: zawierając umowę z nowym sprzedawcą i wypowiadając dotychczasową umowę, klient musi zobaczyć jaki jest okres wejścia w życie nowego zobowiązania oraz rozwiązania aktualnej umowy. Należy również uważać na tzw.podwójne umowy. Zawarcie nowej umowy bez weryfikacji przez konsumenta okoliczności rezygnacji z poprzedniego zobowiązania, wiązać się może z ze złymi skutkami prawnymi wynikającymi z przykładowo dublowania się umów. To niezwykle ważne, musimy o tym zwłaszcza pamiętać.