Sierpień 2013

by

Zarabiamy na obligacjach skarbowych
Krajowe papiery wartościowe są na dzień dzisiejszy najpewniejszą metodą inwestycji. Zapewniają one zysk na stałym poziomie, który zależy od przedziału czasowego na jaki dana obligacja opiewa.