Zarabiamy na obligacjach skarbowych

Krajowe papiery wartościowe są obecnie najpewniejszą metodą inwestowania. Zapewniają one zysk na stałym poziomie, który zależy od czasu na jaki określona obligacja opiewa.

Obligacje przedsiębiorstw różnią się od akcji na kilka zasadniczych sposobów – obligacje zapewniają niezbyt duży, jednak stały i pewny zysk w okresie kilku lat i nie dają nabywcy obligacji żadnych innych korzyści –> źródło. Akcje za to mogą zapewnić spory zysk, ale za to są obciążone pewnym niebezpieczeństwem. Akcje są wytwarzane przez spółki działające na giełdzie, wierzyciele posiadający odpowiednio obszerne pakiety akcji mają również prawo do współwłasności spółki i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach.

Kryzys finansowy dotarł już do Europy. Inwestorzy, którzy włożyli sporą część środków w akcje mogli stracić w tym okresie wszystkie oszczędności.

inwestowanie

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Dlatego też najbardziej istotna reguła inwestorów zakłada lokowanie części środków w obligacje skarbowe. Taki sposób znacznie ogranicza poniesione straty w wyniku nieudanej inwestycji i jest dobrym zabezpieczeniem na wypadek kryzysu w gospodarce. Jedyną sytuacją, w której emitent obligacji może nie przekazać należności jest ogłoszenie bankructwa. Państwo, jako jedyny podmiot na rynku nie może tego zrobić. W krytycznej sytuacji może zaprzestać emisji papierów wartościowych i dodrukować pieniądze by spłacić wierzycielom należności.

Wartość obligacji po określonym czasie musi być większa, niż na początku. Z tego powodu oprocentowanie jest większe niż zakładana inflacja. Jest tak dlatego, że pieniądz cały czas traci na wartości. Faktycznie oznacza to tyle, że przykładowo dziesięć lat temu, za sto złotych można było kupić więcej przedmiotów niż na dzień dzisiejszy. Inflacja jest więc niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność inwestycji. Szczegóły na

Dobrze jest zwrócić na to uwagę zakładając lokatę albo konto (zobacz pit cit vat jeden rachunek) oszczędnościowe w banku. Część banków oferuje bowiem oprocentowanie poniżej progu rentowności inwestycji. Zachęcająco wyglądające oprocentowanie na reklamie takiej usługi finansowej mogą być więc zwykłym chwytem marketingowym, mającym na celu pozyskanie klienta przez bank. Aktualnie jednak przepisy co do lokat pieniężnych są na tyle konkretne, że taka sytuacja rzadko ma miejsce.