Co definiuje indeks giełdowy? Dlaczego jest tak istotny? Jak się rozwijał? Jak go należy odczytywać?

Indeks giełdowy to miara statystyczna, która prezentuje jak zmieniają się ceny grupy danych spółek w konkretnym przedziale czasowym. To też określa jaki to ma wpływ na zachowanie się inwestorów giełdowych. Gdy dostrzegamy zmiany wartości indeksu, możemy bez jakiejś analizy cen akcji różnorodnych spółek sprawdzić poziom zwrotu, a także określić kierunek ruchu cen.
Pierwotne indeksy były tworzone, ażeby pokazać zmiany cen akcji spółek, jakie są notowane na giełdzie, które następowały w dosyć niedługim czasie.

Najbardziej istotną intencją takiego czegoś nie było ich stosowanie w długim okresie czasowym. Jeśli ceny były liczone oraz podawane bez użycia komputerów liczba spółek nie był zbytnio wielka, w sumie faktycznie była zawężona, była złożona z największych spółek na rynku. Jednakże po jakimś inwestorzy inwestorzy rozpoczęli poszukiwać jasnego punktu odniesienia do mierzenia oraz porównania długookresowych stóp zwrotu z ich portfeli, a jednocześnie klasyfikacji sektorowej danych grup spółek. Gdy pojawiły się komputery najbardziej skorzystała na tym giełda, tak więc w latach sześćdziesiątych zaistniały nowe indeksy określające idealnie zachowanie wybranych rynków.
W latach siedemdziesiątych zwiększyło się zainteresowanie małymi spółkami, więc wprowadzono indeksy, które są oparte jedynie na małych spółkach, takie jak swig80 notowania- -> poznaj więcej. W latach 80-tych zaś na znaczeniu zyskały terminowe kontrakty oraz opcje oparte na giełdowych indeksach. Są one faktycznie korzystne, jak weźmiemy pod uwagę sposób rozliczenia derywatywów na terminowym rynku. Ostatnie lata to rozwój indeksów międzynarodowych, w ten skład wchodzą różne spółki europejskie, azjatyckie oraz amerykańskie. Tego rodzaju międzynarodowe indeksy określają aż siedemdziesiąt procent kapitalizacji giełd na całym globie, najbardziej często jednakowoż korzystają z nich dużych rozmiarów korporacje, instytucje finansowe i banki. Dzięki nim jesteśmy w stanie śledzić światowe trendy. Co można zyskać dzięki indeksom giełdowym? Indeksy zapewniają pełny obraz rynku i ukazują kierunek, w którym on podąża.

Wiedz, że możesz odszukać dane na ten wątek, więc kliknij w link oraz przeczytaj tu wiadomości, które są Ci konieczne.

Jak kurs większości akcji zniżkuje lub zwyżkuje, to indeks pokazuje wyraźnie tendencje, jakie występują na giełdzie. Stanowi on jednocześnie ważne narzędzie dla inwestorów, jacy stosują analizę techniczną do przewidywania przyszłych kursów.

Analitycy techniczni tworzą w formie wykresów przebieg ruchu indeksu, a dzięki temu dążą do wykrycia możliwych do określenia formacji, które umożliwiają przewidzieć przyszłe trendy giełdowe, ponadto znacząco zminimalizować ryzyko poniesienia strat przez niekorzystnie przeprowadzone operacje. Powinniśmy przyznać, że niektóre tendencje jednak są na bardzo różnym poziomie, takie jak notowania wig30, dzięki temu łatwiej to przewidzieć i zyskać korzyści w przyszłości- . Jednak analityk techniczny zawsze powinien polegać na danych oraz liczbach oraz każdorazowo zobaczyć, co się dzieje na giełdzie.