Z jakiego powodu owady są tak niebezpieczne dla magazynowanych zbóż, podstawowe metody ich pozbywania się.

Owady mogą dokonać naprawdę sporych zniszczeń w żywności, którą się przechowuje, dlatego też wykorzystuje się rozmaite techniki w celu ich wyeliminowania. Nawet jeśli wiąże się to z użyciem rozmaitych środków chemicznych, to tego typu działania będą konieczne, aby nie dopuścić do ogromnych strat materialnych. Przykładowo przy zbożach takim zabiegiem będzie fumigacja, potocznie również nazywana gazowaniem.

Ma ona za zadanie pozbycie się najważniejszych szkodników żerujących na ziarnach, czyli rozkruszka, wołka czy trojszyka. Stosuje się w tym celu kilka różnych preparatów, które skutecznie niszczą owady, a jednocześnie ich użycie nie ma wpływu na jakość zboża (co to jest fumigacja zboża). Jak można wywnioskować po potocznym nazewnictwie, podczas fumigacji stosuje się formę gazową tych związków, przez co jej skuteczność jest bardzo wysoka. Gaz bardzo dobrze będzie penetrował nawet malutkie szczeliny i dociera pomiędzy ziarna, w skuteczny sposób zabijając wszystkie niepotrzebne owady. A po przeprowadzeniu całego procesu starczy tylko dokładnie przewietrzyć, aby mieć problem ze szkodnikami rozwiązany.

Aktualnie bardzo często stosowanym preparatem jest fosforowodór. Jego ważną zaletą będzie to, że bardzo łatwo się go stosuje. Fumigacja zboża przebiegać musi w szczelnych, zamkniętych wnętrzach, więc przygotowanie ich w dokładny sposób będzie jednym z najważniejszych etapów całej operacji. Ewentualne nieszczelnie miejsca nie tylko obniżyłyby skuteczność procesu, ale również mogłyby być niebezpieczne dla pracowników. Przy różnych rodzajach obiektów wykorzystuje się różne typy uszczelnień, ich rodzaj ustalić się powinno z firmą, jaka realizować będzie takie zlecenie. Po uszczelnieniu wszystkiego dokładnie i zabezpieczeniu całego obiektu przystąpić można do samego gazowania. Aby to zrobić we wnętrzu daje się pojemniki z gazem i zaczyna jego emisję.

pole uprawne

Autor: Joao Bento
Źródło: http://www.flickr.com
Podczas całości procesu należy systematycznie sprawdzać stężenie gazu i w razie potrzeby zmieniać jego poziom. Po określonym czasie trzeba wykonać odwietrzanie, które polega na pozbyciu się całego gazu z wnętrza obiektu (pod tym adresem szybko uzyskasz pomoc).