Podstawowe zasady gospodarki odpadowej w świetle nowych regulacji prawnych, które od jakiegoś czasu obowiązują.

Jeszcze kilkanaście lat temu segregowaniem śmieci przejmowały co najwyżej osoby które zbierały złom i surowce wtórne, wygrzebując wśród nich najróżniejsze butelki, puszki i złom. Jednak obecne lata mocno zmieniły podejście do śmieci i odpadów, wymuszając na drodze prawnej obowiązek ich segregowania.

Segregacja odpadów

Autor: onnola
Źródło: http://www.flickr.com
Zmiany te są rezultatem coraz większego zaśmiecenia ziemi, każdego roku na ziemi produkuje się przecież miliony ton odpadów, jakie jedynie w niewielkim stopniu są przetwarzane. Reszta będzie trafiać na śmietniki, gdzie jest zwyczajnie zrzucana, lub nawet do lasów, jezior i przydrożnych rowów. Sprawdź www.toensmeier.pl/sprzet-elektroniczny.

Niestety takie właśnie przypadki to ludzie, którzy absolutnie nie będą się przejmować czymś takim jak chronienie przyrody, dla nich dużo bardziej liczy się zaoszczędzenie kilku złotych na opłatach. Niestety społecznej świadomości nie zmieni żaden akt prawny, ale dzięki odpowiednim zapisom w prawie można jednak uregulować sporo w tym temacie. I gospodarka odpadami została odpowiednio uregulowana, przez co znacznie większa liczba surowców będzie mogła być odzyskana. Więcej na www.toensmeier.pl.

Obecnie podstawą nowych założeń jest rozdzielanie śmieci już w naszych mieszkaniach oraz domach. Rozdzielając plastiki, papier i szkło od żywności pozwala się na to, że sporo z tych rzeczy można będzie ponownie przetworzyć. W tym celu należy gromadzić te odpady oddzielnie, dzięki czemu w dużym stopniu ułatwia się pracę w sortowniach, zajmujących się ich dalszym przetworzeniem. Jeżeli ktoś będzie miał coś większego do pozbycia się, przykładowo meble, to z reguły raz na miesiąc organizowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych i wtedy można się ich z domu pozbyć. Zobacz http://toensmeier.pl/sposoby-utylizacji-od-a-do-z.

Zostaje mieć nadzieję, że te wszystkie zmiany w prawie sprawią, że ogólny stan czystości w Polsce ulegnie poprawie, a przede wszystkim wpłynie na świadomość naszego społeczeństwa. Bo to przede wszystkim od ludzi zależy, czy będą wypełniać swoje obowiązki tak jak należy i zajmować się segregacją śmieci, czy jednak dużo bardziej wygodne dla nich będzie wywiezienie pełnego worka do lasu, żeby tylko nie zapłacić kilku złotych.